Decyzja PPIS w Strzyżowie dot. braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) art. 104 i art. 108, art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz § 7 oraz § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) po zapoznaniu się z wynikami badań wody, pobranej w dniu 20.05.2019 r. z wodociągu zaopatrującego Szkolę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, przeprowadzonych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna zawartych w sprawozdaniu z badań nr SB/53786/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

 

zobacz pełną treść decyzji

liczba wyświetleń: 264 dodano: 2019-06-12