Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w Strzyżowie – wyniki badania wody zawarte zostały w sprawozdaniach z badań Nr SB/49731/05/2019 oraz Nr SB/49732/05/2019 przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium  Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu Przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w Strzyżowie.

 

 

 

Zobacz pełną treść decyzji

liczba wyświetleń: 239 dodano: 2019-06-07