Spotkanie dla przedsiębiorców w Galerii Miejskiej

 

Z jakiego typu usług doradczych mogą skorzystać przedsiębiorcy w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jakie formy dofinansowania zatrudnienia oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie - o tym i wielu innych zagadnieniach mówiono w czwartek 4 kwietnia br. w Galerii Miejskiej w Strzyżowie. Burmistrz Strzyżowa, przedstawiciele RARR, PUP w Strzyżowie oraz Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD spotkali się tam z reprezentantami strzyżowskich firm, by mówić o możliwościach wsparcia, jakie czekają na przedsiębiorców. 

 

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, który przywitał zebranych. Następnie głos zabrał Grzegorz Tabisz – kierownik Centrum Transferu Technologii i Innowacji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pan kierownik przybliżył zebranym, z jakiego rodzaju bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektów Enterprise Europe Network oraz IMP3_rove mogą skorzystać przedsiębiorcy. A są to m.in.: audyt technologiczny, pomoc w poszukiwaniu dofinansowania działalności ze środków zewnętrznych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej itp. Co istotne, każda z tych usług świadczona jest indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb i oczekiwań firmy.

 

Na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy mówiła Agata Gadziała - Kierownik Działu Usług Rynku Pracy strzyżowskiego PUP w Strzyżowie. Obecnie bezrobocie w powiecie strzyżowskim wynosi 14,2 % i choć relatywnie nadal jest duże, to bezrobocie rejestrowane systematycznie spada. Najliczniejszą grupę stanowią tu jak zawsze osoby długotrwale bezrobotne. Agata Gadziała omówiła także o formach dofinasowania zatrudnienia z PUP, z których mogą skorzystać pracodawcy, w tym m.in.: staże, prace interwencyjne, wyposażenie stanowiska pracy.

 

Czym zajmuje się Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania i jakiego typu wsparcie finansowe oferuje przedsiębiorcom omówił natomiast prezes stowarzyszenia – Jerzy Moskwa oraz kierownik biura LGD Damian Kut. Już w czerwcu br. ogłoszony zostanie nabór na inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

- Będą mogły z niego skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 49 osób), mające adres wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę czy też oddział na obszarze objętym LSR. Wsparcie uzyskać można m.in. na zakup maszyn, sprzętu komputerowego i oprogramowania, budowę i wyposażenie obiektów handlowych, remont połączony z modernizacją obiektów itp. – tłumaczył Damian Kut.

 

Na zakończenie burmistrz Waldemar Góra mówił o terenach przemysłowych, położonych w południowo zachodniej części miasta. Tereny te, o powierzchni ponad 11 ha, wraz z budową dużej obwodnicy Strzyżowa, zyskają dogodną komunikację drogową, staną się więc atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, tym bardziej, że w obrębie działek znajdują się wszystkie niezbędne media.

Kończąc swoje wystąpienie, burmistrz podziękował zebranym za udział w spotkaniu, zadeklarował także swoją pomoc i chęć dalszej współpracy z przedsiębiorcami, służącej rozwojowi gminy i miasta Strzyżów.

 

A. Kozioł

liczba wyświetleń: 691 dodano: 2019-04-10