Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

Kontynuując tradycję wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, w sobotę6 kwietnia br. o godz. 10.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem turnieju był Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Strzyżowie, Burmistrz Strzyżowa oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.

 

W turnieju wzięło udział 22 uczestników z podziałem na 3 grupy wiekowe:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa kl. I-VI) – 10 uczestników,  

 II grupa wiekowa (szkoła podstawowa kl. VII i VIII oraz gimnazjum kl. III) – 8 uczestników,                                       

III grupa wiekowa (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) – 4 uczestników.

 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w turnieju miała za zadanie rozwiązać test z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz ustnych rozgrywkach finałowych, kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa:

I miejsce– Maciej Drogoń – Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzyżowie

II miejsce– Kinga Szopa – Zespół Szkół w Godowej

III miejsce– Wojciech Włodyka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej

II grupa:

I miejsce– Oliwier Dobek -  Szkoła Podstawowa w Żarnowej

II miejsce– Justyna Szostak – Szkoła Podstawowa w Żyznowie

III miejsce– Marcin Górka – Szkoła Podstawowa w Gliniku Zaborowskim

III grupa:

I miejsce– Dawid Czyż – OSP Żarnowa

II miejsce– Kacper Dziok – Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie

III miejsce– Lidia Lampara – Szkoła Branżowa I Stopnia w Strzyżowie

 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Strzyżowa. Laureaci pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej będą reprezentować Gminę Strzyżów na powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się dnia 4 maja br. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu.

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzyżowie składa serdeczne podziękowania za pracę Komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju, Waldemarowi Górze – Burmistrzowi Strzyżowa za ufundowanie nagród, opiekunom uczestników z poszczególnych szkół i jednostek OSP za przygotowanie uczniów oraz samym uczniom za chęć nauki i zdrowe współzawodnictwo.

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

Związku OSP RP w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 1044 dodano: 2019-04-09