Zapraszamy do podpisywania umów OZE – terminy

 

Poniżej publikujemy terminy z numerami wniosków, w których uczestnicy projektu „OZE w Gminie Strzyżów” powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w celu podpisania umowy. Przypominamy, że do podpisania umowy należy zgłosić się z:

 

  1. dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  2. potwierdzeniem prawa dysponowania nieruchomością (prawo własności/ współwłasności/użytkowania wieczystego gruntu), na której montowana będzie instalacja OZE. Potwierdzeniem prawa dysponowania nieruchomością mogą być:

           a) wydruk z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości https://przegladarka-kw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW,

           b) akt notarialny,

           c) wyrok Sądu,

           d) akt własności ziemi;

 

        3. w przypadku współwłasności umowę podpisują wszyscy udziałowcy;

        4. możliwym jest podpisanie umowy przez pełnomocnika z pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 

 

Zapraszamy do podpisywania umów:

  1. Uczestników z numerami wniosków od 1 do 25   -   26.03. br. od godz. 8.00 do 15.00.
  2. Uczestników z numerami wniosków od 26 do 50  -  27.03. br. od godz. 8.00 do 15.00.
  3. Uczestników z numerami wniosków od 51 do 75  -  28.03. br. od godz. 8.00 do 15.00.
  4. Uczestników z numerami wniosków od 76 do 100 - 29.03. br. od godz. 8.00 do 15.00.

 

J. Półzięć

Pełnomocnictwo 

 

UWAGA! W przypadku wątpliwości, jaki numer posiada Państwa wniosek, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 2761 354 wew. 45. 

 

liczba wyświetleń: 2103 dodano: 2019-03-20