Zaproszenie do udziału w projekcie stażowym

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, zapraszamy udziału w projekcie osobybezrobotne lub bierne zawodowo.

 

W projekcie mogą wziąć udział osobybezrobotne lub bierne zawodowo, które:

- ukończyły 30 r.ż.,

- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie,

- zamieszkujące teren województwa podkarpackiego.

 

W ramach projektu oferujemy:

- płatne 5 miesięczne staże zawodowe,

- szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne,

- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego,

- pośrednictwo prac.

 

Zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu,

- stypendium szkoleniowe,

- catering,

- materiały szkoleniowe.

 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

 

 

Biuro projektu:

ITEB Beata Mierzejewska

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II ) IV piętro

cennekwalifikacje@gmail.com

www.iteb.com.pl

tel. 698 693 340

liczba wyświetleń: 988 dodano: 2019-02-20