Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

 

W związku z podjętą Uchwałą nr II/6/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów, ustala się nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 

- 9,50 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje do pięciu osób włącznie, a odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny (segregowane);

- 8,50 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym zamieszkiwanym przez sześć i więcej osób, gdzie odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny (segregowane);

- 19 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, gdzie odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane).

 

Zmiana stawek spowodowana jest znacznym wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tj. z koniecznością dostarczenia odpadów zmieszanych do spalarni w Rzeszowie lub na składowiska odpadów w Paszczynie oraz Kozodrzy. Wzrasta również koszt zagospodarowania odpadów biodegradowalnych oraz popiołów.

 

W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

 

UM Strzyżów

liczba wyświetleń: 761 dodano: 2019-01-09