I etap budowy kanalizacji w Godowej zakończony

 

W połowie grudnia 2018 r. oddana została do użytkowania oczyszczalnia ścieków w Godowej, powstała w ramach realizacji I etapu budowy kanalizacji sanitarnej. Koszt całego zadania to prawie 14,5 mln zł, z czego 8,2 mln zł pochodzi z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, działające jako lider konsorcjum w partnerstwie z PPH „INTEGRAL” Sp. z o.o. z Rzeszowa.  W ramach zadania wybudowanych zostało także m.in.: 8 przepompowni, 13,72 km kanalizacji grawitacyjnej, 1,9 km kanalizacji ciśnieniowej oraz 1,41 km przyłączy do budynków.

 

Z oczyszczalni o przepustowości 300 m3/dobę korzystają już mieszkańcy 174 domów położonych w północnej części miejscowości. Docelowo ścieki do oczyszczalni odprowadzać ma około 1200 mieszkańców Godowej - strzyżowski samorząd zabezpieczył już środki w budżecie na realizację drugiego etapu zadania w pozostałej części wsi, które także dofinansowane zostanie środkami RPO WP w wysokości 6,9 mln zł.

 

Prace ruszyć mają po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

 

A. Kozioł

 

liczba wyświetleń: 413 dodano: 2019-01-07