I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Wczoraj (22.11.2018 r.) odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie kadencji 2018-2023. Podczas sesji, w obecności m.in. ks. dziekana Jana Wolaka, dotychczasowych władz Gminy Strzyżów, sołtysów wsi, przewodniczących osiedli ślubowanie złożył burmistrz elekt Waldemar Góra oraz dwudziestu jeden radnych. Wybrano także przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady.

 

Tuż przed sesją zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu burmistrzowi oraz radnym wręczyli członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzyżowie. Obrady otworzył i poprowadził radny senior obecnej kadencji Władysław Gwiżdż. Po odśpiewaniu hymnu, radni złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się swój mandat sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

 

Podczas sesji wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej, a został nim - przy jednogłośnej zgodzie wszystkich dwudziestu jeden radnych - Tomasz Grodzki ze Strzyżowa, który poprowadził dalszą część obrad. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali natomiast Krzysztof Szlachta ze Strzyżowa oraz Piotr Tomkowicz z Godowej.

 

Po złożeniu ślubowania, burmistrz Waldemar Góra podziękował wszystkim mieszkańcom gminy za zaufanie, którym obdarzyli go podczas wyborów samorządowych.  Zwracając się do obecnych na sali, wyraził nadzieję na dobrą współpracę na wielu płaszczyznach pracy samorządowej:

- Przed nami nowy rozdział w historii Gminy Strzyżów, który będziemy pisali razem, a ocenią go mieszkańcy po pięciu latach naszej wspólnej działalności – zaznaczył burmistrz. - Jako gospodarz tej Ziemi, wraz z Państwem, współpracownikami z Urzędu Miejskiego, kierownikami jednostek gminnych zadbamy o równomierny i harmonijny rozwój naszej Małej Ojczyny. Podejmę współpracę ze wszystkimi, którzy potrafią nam w realizacji tych celów pomóc. Mam nadzieję na dobrą współpracę z samorządem wojewódzkim, powiatowym, samorządami gmin ościennych. Zapraszam do współpracy także zarządy osiedli, sołtysów, bo to Wy Państwo jesteście najbliżej spraw mieszkańców – podkreślał burmistrz.  

 

Na zakończenie Waldemar Góra podziękował także ustępującemu burmistrzowi Mariuszowi Kawie za dotychczasową pracę na rzecz  samorządu.

Były burmistrz zabierając głos, pogratulował wszystkim nowo wybranym władzom Gminy Strzyżów, życząc samych trafnych decyzji i sukcesów.

- Żywię przekonanie, obserwując choćby dzisiejsze Państwa głosowanie, że macie dobre warunki do tego, by ta kadencja była udana, by przeszła do historii tego miasta jako czas świetnie wykonanej pracy – podkreślał Mariusz Kawa. Przekazał także na ręce burmistrza Góry symboliczny prezent w postaci pióra. 

 

Dopełnieniem wydarzeń związanych z objęciem funkcji przez nowego burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej była msza święta w kościele farnym w Strzyżowie.

 

Tekst i fot. Aneta Kozioł 

 

Zobacz nagranie z I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji

 

Skład Rady Miejskiej w Strzyżowie 2018-2023

liczba wyświetleń: 1181 dodano: 2018-11-23