100. rocznica odzyskania Niepodległości w Strzyżowie

 

11 listopada br. w całym kraju uczciliśmy pamięć Tych, Którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń, powstałych w związku z wybuchem I wojny światowej. W Strzyżowie uroczystości powiatowo-gminne upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się od uroczystego przemarszu pod Pomnik Ofiar Stalinizmu, gdzie symboliczne wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego oraz pani Anna Dziadek, reprezentująca Posła na Sejm RP pana Wojciecha Buczaka, oraz pod Pomnik Żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, gdzie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Gminy Strzyżów.

 

Następnie w Kościele Farnym w Strzyżowie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana przez ks. Proboszcza Jana Wolaka. Bezpośrednio po Mszy św., przy akompaniamencie Strzyżowskiej Orkiestry Dętej, odbył się przemarsz pod Pomnik Niepodległości, gdzie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego oraz Rady Miejskiej w Strzyżowie. Symboliczną wiązankę kwiatów, pod Pomnikiem Armii Krajowej oraz Demokratycznej Armii Krajowej złożyli przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej oraz Byłych Więźniów Politycznych.

 

Główna część uroczystości odbyła się na placu przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, prowadzona przez pana Szczepana Wańko z 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Uroczyste przemówienia wygłosili: pan Mariusz Kawa, Burmistrz Strzyżowa oraz pan Robert Godek, Starosta Strzyżowski.

W związku z uroczystością, na ręce pana Burmistrza zostały złożone listy okolicznościowe od pani Poseł Krystyny Wróblewskiej oraz od Podkarpackiego Kuratora Oświaty, pani Małgorzaty Rauch, reprezentowanej przez starszego wizytatora pana Pawła Boratyńskiego.

 

Ważnym punktem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu.

Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego, przedstawiciele Gminy Strzyżów, przedstawiciele 21. Dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca; Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 2021 im. płk. Leopolda Lisa Kuli pododdział Strzyżów, Maria Rzeźnikiewicz reprezentująca Posła na Sejm RP pana Andrzeja Szlachtę oraz Senatora RP pana Zdzisława Pupę, p.o. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie pan Mirosław Wośko oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie pan Rafał Rutyna; pan Tomasz Wójtowicz reprezentujący Komitet Gminny Prawa i Sprawiedliwości, NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski Oddział Strzyżów, reprezentowany przez Przewodniczącą Oddziału panią Annę Dziadek; Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Strzyżowie; przedstawiciele Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” oraz delegacja z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie.

 

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości pan Mariusz Kawa, Burmistrz Strzyżowa podziękował wszystkim darczyńcom, którzy dokonali wpłat na Specjalny Fundusz Remontu i Odnowy Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej, na który na dzień 16.11.2018 r. wpłynęła łączna kwota w wysokości 2 220,00 zł, a wpłat dokonali:

- Zespół Szkół w Dobrzechowie,

- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie,

- Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rembud Sp. z o.o.,

- Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,

- pan Czesław Fiołek,

- Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,

- pani Wioletta Drozd,

- Spółdzielnia Asprod w Strzyżowie,

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak,

- NSZZ „Solidarność”,

- pani Maria Tomaka,

- Gminny Zespół Gospodarczy Sp. z o.o. w Strzyżowie,

- Nadleśnictwo Strzyżów,

- pan Jan Sopel oraz pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie,

- Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

- Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie,

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzyżowie.

 

Następnie, w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się część artystyczna „Piękna nasza Polska cała” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie, natomiast o godz. 17.00 w Kościele Parafialnym w Dobrzechowie odbyły się „XII Patriotyczne Spotkania Chóralne Dobrzechów 2018 r.”

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

 

Zobacz zdjęcia 

 

Zobacz film iTV Południe 

liczba wyświetleń: 434 dodano: 2018-11-20