Zamknięcie ul. Stobnickiej

 

W związku z budową dużej obwodnicy Strzyżowa oraz w związku z koniecznością wykonania podpór wiaduktu drogowego obwodnicy nad ciągiem ul. Stobnickiej, wykonawca robót firma Mostostal Warszawa informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia ul. Stobnickiej.

 

Ulica Stobnicka zamknięta będzie dla ruchu pojazdów na odcinku ok. 70 m. Utrzymany zostanie ruch pieszy, który odbywał się będzie wygrodzonym korytarzem oraz możliwość dojazdu do posesji drogą gminną od strony Godowej. Objazd przeprowadzony zostanie ul. Modrzewiową, drogą wojewódzką nr 989 oraz drogą gminną nr 112357R relacji Lutcza-Godowa-Strzyżów.

 

W razie konieczności, wykonawca przewiduje także możliwość całkowitego wstrzymania ruchu pieszych.

Tymczasową organizację ruchu wprowadza się na okres od 12 listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r.

 

UM Strzyżów

liczba wyświetleń: 346 dodano: 2018-11-09