Statuetki Świętego Michała rozdane

 

30 września br. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie rozdano po raz kolejny Statuetki Świętego Michała. W atmosferę niedzielnego wieczoru wprowadził gości duet w składzie Jacek Laska, grający na saksofonie oraz Filip Bobulski grający na pianinie. Uroczystość poprowadził Paweł Bukała – dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, który na wstępie przypomniał Laureatów Nagrody Św. Michała z roku ubiegłego, a byli to:

- w kategorii Kultura – Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”,

- w kategorii Oświata i wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja – Pani Edyta Wilk,

- w kategorii Opieka społeczna i bezpieczeństwo i zdrowie publiczne – Centrum Medyczne „Medyk”,

- w kategorii Samorządność – Pan Franciszek Kut,

- w kategorii Wolontariat i Mecenat – Marcin Bosek,

- w kategorii Inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie – Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej.

 

Następnie, po raz trzynasty zostały wręczone Statuetki Św. Michała – Patrona Strzyżowa.

Przypomnijmy, że celem ustanowienia nagrody jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osoby, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

 

W gronie tegorocznych Laureatów znaleźli się:

- w kategorii KulturaPani Anna Dziadek,  nauczyciel przedszkola Samorządowego „Michałki” w Strzyżowie, Przewodnicząca Oddziału Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność w Strzyżowie, Członek Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Strzyżowie. Autorka wystawy z okazji 100 -lecia Odzyskania Niepodległości, pod nazwą Józef Piłsudski – twórca Niepodległej...z patronatem honorowym IPN oddział w Rzeszowie, zorganizowana w strzyżowskiej Bibliotece. Edukacyjny finisaż połączony był tego dnia z prelekcją dr Piotra Szopy z IPN – zgromadził wielu gości ze Strzyżowa i okolic. Prócz tego Pani Anna jest organizatorką imprezy masowej „Piknik wolności i solidarności”, dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

 

- w kategorii Oświata i wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „Strzyżowiak”. Główną działalnością stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. W zajęciach bierze udział aktualnie blisko 120 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Piłkarze występują w oficjalnych rozgrywkach ligi Orlika i Młodzika Młodszego, które są organizowane pod patronatem Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Stowarzyszenie uczestniczy również w wielu turniejach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, a dzięki profesjonalnemu treningowi osiąga najwyższe wyniki i wysokie miejsca w klasyfikacji. W 2016 roku Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Klubem Sportowym „Wisłok Strzyżów”, dzięki czemu zawodnicy po ukończeniu 12. roku życia mogą kontynuować swoją karierę.

 

- w kategorii Opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne – Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie. W ostatnim okresie OSP w Strzyżowie jest bardzo aktywnie działającą jednostką na terenie miasta  jak i na terenie gminy. Jednostka Operacyjno-Techniczna straży należy do najbardziej aktywnych, co oznacza liczny udział w działaniach ratowniczych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną jak również we wszystkich ćwiczeniach bojowych organizowanych przez Burmistrza Strzyżowa. Ochotnicza Straż Pożarna została powołana w 1869 roku, czyli w roku przyszłym obchodzić będzie jubileusz 150 rocznicy powstania. Aktualnie działające drużyny, męska i dziewczęca, corocznie biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca i reprezentując naszą gminę w zawodach powiatowych. Poza działalnością ratowniczą są widoczni w naszym środowisku – wspomagają organizację świąt narodowych, imprez kulturalnych, sportowych i religijnych pełniąc służbę porządkową lub honorową asystę. Czynnie uczestniczą przy organizowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych.

 

- w kategorii SamorządnośćPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1994r. Wykonuje usługi komunalne na rzecz mieszkańców gminy Strzyżów i Frysztak  w zakresie wywozu nieczystości stałych,  prowadzi  zarząd Składowiska Odpadów Komunalnych w Strzyżowie oraz uruchomioną w 2012r. instalację do segregacji odpadów selektywnie zebranych u źródła tzn. bezpośrednio od mieszkańców.  Zajmuje się  dostawą wody i odbiera ścieki, produkuje i dostarcza ciepło do zasobów komunalnych i instytucji, wykonuje usługi zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i powiatowych, administruje Cmentarze Komunalne w Strzyżowie, wykonuje  usługi pogrzebowe.  Zarząd Spółki nie pozostaje obojętny na prośby kierowane przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, kluby sportowe, szkoły i inne podmioty z jego otoczenie o pomoc materialną i finansową, w miarę możliwości zawsze stara się pomagać, oferując pomoc finansową i organizacyjną (w postaci sprzętu i pracowników).

 

- w kategorii Wolontariat i Mecenat – Pani Christine Hahn oraz Pan Josef Schwammel – w imieniu Laureatów Statuetki odebrali: Pan Wiesław Złotek oraz Pani Katarzyna Baran.

Pani Christine jest mieszkanką austriackiego Lasse, sprawuje opiekę nad projektami unijnymi – organizacją spotkań i wizyt studyjnych w miejscowościach partnerskich, pozyskiwaniem środków pomocowych z funduszy unijnych na organizację wspólnych przedsięwzięć. Pan Josef także mieszka w austriackim Lasse – z zawodu producent rolny, strażak ochotnik – aktywnie działa w lokalnych stowarzyszeniach. Laureaci byli inicjatorami współpracy partnerskiej mieszkańców naszych gmin – ze strony austriackiej. Realizowali ją jako społecznicy – bezinteresownie i nieodpłatnie. W działalności przyświecała im idea przyjaźni między naszymi narodami. Mówiąc o partnerstwie wskazać należy na 15 lat jego znakomitego funkcjonowania. Polegało ono na ciągłej wymianie doświadczeń, wzajemnych wizytach przedstawicieli – z których korzystali uczniowie, nauczyciele, sportowcy, strażacy, środowiska artystyczne i przedsiębiorcy.

 

- w kategorii Inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie nominowani byli: Pan Bronisław Lechowicz, Pani Maria Strycharz oraz Pan Tadeusz Lutak. Laureatem nagrody został Pan Tadeusz Lutak. W sierpniu 2017 roku – w setną rocznicę urodzin, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do wojska, na ochotnika wstąpił w 1935 r. Miał prawo wyboru jednostki, padło na batalion czołgów w Żurawicy. W 1938 r., po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej, został przydzielony do kompanii czołgów lekkich (Vickersów). Według weterana był to bardzo dobry sprzęt, szybki i niski, dzięki temu łatwo mógł się ukryć i z zaskoczenia skutecznie zaatakować. W 1938 r. Pan Tadeusz brał udział w zajęciu Zaolzia, Spisza i Orawy. Wielokrotnie odznaczany, honorowany – co więcej, mimo tak pięknego wieku uczestniczył we wszelkich uroczystościach organizowanych przez Gminę Strzyżów. Wciąż przekazujący młodym pokoleniom niezmiennie ważne wartości – jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Obecnie jest porucznikiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Uroczystość wzbogacona była występami uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie – Michała Pilcha oraz Hieronima Oliwy oraz solistów Studia Piosenki działającego w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie – Aleksandry Sienkowskiej, Magdaleny Miązek oraz Dominiki Saneckiej.

W tym roku nie przyznano nagród Kreatywni Regionu.

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

Fot. Paweł Betleja 

 

Relacja iTV Południe

liczba wyświetleń: 608 dodano: 2018-10-05