Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach kampanii „Pracuję legalnie!”

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie – ul. Przecławczyka 20 w dniu 21 września 2018 r . od godz. 9:00. Szkolenie organizowane jest w ramach kampanii „Pracuję legalnie”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy przy strategicznym partnerstwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Podczas spotkania przekazywane będą przydatne informacje zarówno dla osób zatrudnionych, jak i podmiotów je zatrudniających.

 

 „Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019. Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE).

 

Celem kampanii jest zatem propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie”. Istotne jest, aby uświadomić pracującym korzyści z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożenia, które wynikają z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie. Zadaniem projektu jest również piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Więcej informacji o kampanii oraz przysługujących uprawnieniach wynikających z prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych znaleźć można na stronach:

http://www.prawawpracy.pl

http://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-pracuje-legalnie

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

9:00     Rozpoczęcie.

9:10     Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób pracujących.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

10:30   Przerwa.

10:45   Formy zatrudnienia i najczęściej występujące problemy w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy - Państwowa Inspekcja Pracy – OIP w Rzeszowie.

12:00   Indywidualne konsultacje z prowadzącymi.

12:30   Zakończenie szkolenia.

 

Uczestnictwo bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl

 

Wojciech Dyląg

Regionalny Rzecznik
w województwie podkarpackim
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

liczba wyświetleń: 410 dodano: 2018-09-10