Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki OSP, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do wzięcia udziału w Konkursie. Wymienione organizacje mogą ubiegać o dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji.

 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podnosić umiejętności społeczne. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu, niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

 

Realizacja jak największej liczby projektów w ramach Programu pozwoli na zwiększenie szans na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału środowiska.

 

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). 

 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

Wnioski można składać do 25 października 2018 roku, do godziny 12.00.

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Artur Łęga, 
Koordynator Programu „Równać Szanse” Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
(+48) 609 458 344
(22) 826 10 16
https://www.rownacszanse.pl/

 

Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

liczba wyświetleń: 326 dodano: 2018-09-06