Informacja o terminie płatności III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Burmistrz Strzyżowa przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. W przypadku niezapłacenia w terminie, przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%. W przeciwnym razie zezwolenie wygasa.

 

Wpłaty dokonać można w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy
ul. Przecławczyka 5.

godziny pracy kasy:

pon. 8:15 – 17:15

wt.-pt. 7:30 – 14:45

lub przekazać na konto Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie:

82 9168 0004 0000 0390 2000 0010.

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę jako III rata.

Następnie dowód wpłaty należy przesłać do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem:

 - faksu  nr (17) 27 63 219,

 - e-mail:  gmina@strzyzow.pl,

 lub okazać pracownikowi Urzędu Miejskiego w Strzyżowie - pokój nr 4, parter.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 4 lub pod nr telefonu (17) 27 61 354, wew. 34.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dokonanie wyprzedaży posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Wówczas z wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wystąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia dotyczącego wyprzedaży.

liczba wyświetleń: 516 dodano: 2018-09-04