Kurs specjalistyczny z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych, organizuje 3-dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniachod 22 do 24 września 2018 r. w Pensjonacie „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

 

Przewidywana liczba uczestników – około 25. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora. Obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. 2018 r., poz. 1281) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.

 

W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy, tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także Oświaty Zdrowotnej w działalności profilaktyczno-oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowiskach w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

 

Wykładowcami kursu będą specjaliści grzyboznawcy i klasyfikatorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.


Rozpoczęcie szkolenia: 22.09.2018 r. godz. 10:00.
Miejsce szkolenia: Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7 , 38-600 Lesko.
Koszt: 650 zł/os. (cena uwzględnia noclegi oraz pełne wyżywienie).

 

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (zał. 1) należy kierować do dnia 15.09.2018 r. drogą elektroniczną na adres:
artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl,
zamek@gat.pl
lub telefonicznie:
tel. WSSE w Rzeszowie 17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Sabina Sowa),
tel. Pensjonat „Zamek” w Lesku13 469 62 68.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym numerem telefonu.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

 

Karta uczestnictwa

Ramowy program szkolenia

liczba wyświetleń: 428 dodano: 2018-08-31