Trwa ocena formalno-merytoryczna projektów zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

 

W okresie od 25 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. mieszkańcy Gminy Strzyżów mogli składać projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 17 projektów zadań:

 1. Glinik Zaborowski - Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (ewakuacyjnej) w Gliniku Zaborowskim;
 2. Bonarówka - Budowa oświetlenia drogowego w Bonarówce – kontynuacja;
 3. Żarnowa - Plac zabaw przy Domu Ludowym w Żarnowej;
 4. Dobrzechów - Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzechowie;
 5. Tropie - Likwidacja wyłomów i nierówności na drodze gminnej Tropie-Pstrągowa;
 6. Łętownia - Remont i poszerzenie drogi gminnej biegnącej przez Łętownię – kontynuacja;
 7. Żyznów - Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku drogi Żyznów na Folwark;
 8. Glinik Charzewski - Park Rekreacyjno-Sportowy w Gliniku Charzewskim – kontynuacja zadania;
 9. Zawadka - Remont drogi wewnętrznej w przysiółku Przylasek Nr działki 872;
 10. Wysoka Strzyżowska - Oświetlenie drogi powiatowej w Wysokiej Strzyżowskiej;
 11. Strzyżów - Smart Centrum Strzyżów – instalacja w Strzyżowie multimedialnego kiosku informacyjnego;
 12. Godowa - Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w Godowej;
 13. Grodzisko - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1 2254 R Grodzisko Budy;
 14. Gbiska - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Gbiskach;
 15. Brzeżanka - Plac zabaw w Brzeżance;
 16. Strzyżów - Reaktywacja placu zabaw na Osiedlu pod Łętownią;
 17. Strzyżów - Leśny mini park linowy.

 

Wymienione projekty są obecnie poddawane kontroli formalno-merytorycznej, która potrwa do 30 sierpnia br. 

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

liczba wyświetleń: 411 dodano: 2018-08-02