Szkolenia dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Firma Piotr Rachwał Konferencje Naukowe serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących tematyki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Szkolenia odbędą sie w terminie 29-31 sierpnia 2018 r. oraz 31 sierpnia - 2 września 2018 r. w Zakopanem. Celem szkolenia będzie przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów odnośnie zasad wypełniania wniosków składanych do Jednostki Centralnej oraz Regionalnych KSOW oraz SIR, ich realizacji i rozliczenia.

 

Wykładowcami będą osoby od lat realizujące oraz oceniające projekty w ramach KSOW. Szkolenie to nie będzie przedstawiało tylko suchej interpretacji przepisów, czy omówienia instrukcji wypełniania wniosku. Przede wszystkim będzie zawierało praktyczne porady, przykłady odpowiednich zapisów, oczywiście ustalone w kontekście zdobycia największej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny, a co za tym idzie realizacji wniosku. Szkolenie to będzie miało charakter praktycznego podejścia do tematyki, omówi wybrane zagadnienia w sposób jasny i przejrzysty, będzie używało „języka” ogólnie dostępnego, jasnego, a nie urzędniczego. Warto również wspomnieć, iż środki KSOW pokrywają w 100 procentach realizowane przedsięwzięcie.

 

Szkolenie przewidziane jest szczególnie dla partnerów KSOW, m.in. organizacji pozarządowych chcących realizować szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, badania; jednostek samorządu terytorialnego przygotowujących realizację szkoleń, targów, wystaw, festynów czy wyjazdów studyjnych dla lokalnej społeczności; jednostek naukowych zajmujących się badaniami, konferencjami czy wyjazdami studyjnymi; przedsiębiorców chcących uczestniczyć w targach, wyjazdach biznesowych czy promować swój interes oraz dla izb rolniczych, fundacji, rolników, związków zawodowych i innych. 

 

Ponadto po szkoleniu dla jego uczestników będzie dostępna bezpłatna konsultacja dotycząca przygotowania wniosku. Koszt szkolenia wynosi 499 zł od osoby z danej instytucji/podmiotu. W przypadku udziału dwóch osób, koszt wynosi 449 zł za osobę, trzech 399 zł za osobę. Koszt ten pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne i część merytoryczną projektu.

 

Zgłoszenia poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej prosimy wysyłać na e-mail: zgloszenia.projekty@gmail.comw terminie do 15 sierpnia 2018 roku. Informacje o płatnościach zostaną wysłane do zgłoszonych uczestników drogą mailową.

 

Piotr Rachwał Konferencje Naukowe

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Harmonogram

liczba wyświetleń: 329 dodano: 2018-08-01