Warsztaty z dobrego życia - profilaktyka uzależnień

 

Od kwietnia do lipca 2018 roku na terenie gminy Strzyżów realizowany był projekt „Lepsi my, lepszy świat - warsztaty profilaktyczne dla strzyżowskich szkół”. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Strzyżów i pracy wolontariackiej współpracowników Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Trenerki Fundacji przeprowadziły warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach w Strzyżowie, Żyznowie i Grodzisku. Łącznie zrealizowano 12 warsztatów dla 154 uczniów.

 

Celem warsztatów było podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szczególnie w sytuacjach sprzyjających zachowaniom ryzykownym. Wykorzystana została aktywna metody pracy - drama, ponieważ jest ona doskonałym sposobem, by zaangażować dzieci i młodzież w pracę nad trudnymi tematami i poszukiwaniem rozwiązań.

 

Jak wyglądały warsztaty

Innowacyjność i różnorodność zastosowanych form warsztatowych opisuje trenerka i prezes Fundacji, Aleksandra Chodasz:

- Na potrzeby spotkań z dziećmi i młodzieżą przygotowałyśmy zestaw gier i improwizacji, które dawały dzieciom i młodzieży możliwość ekspresji na wielu poziomach - budowania postaci i historii, wchodzenia w role, rozmowy wprost i nie wprost o trudnościach, jakie dotykają młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Młodzi pracowali w parach, mniejszych i większych grupach oraz na forum. Mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacji (wypowiadania się, słuchania, zadawania pytań), jak i współpracy (grupowe przygotowanie krótkich scen, podział ról, podejmowanie decyzji, wspólne wystąpienie przed klasą, a w niektórych klasach wspólne działanie na rzecz pomocy fikcyjnemu bohaterowi, które dawało możliwość kreatywnego eksplorowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej).

 

Podczas warsztatów uczniowie opowiadali również o swoich pasjach i zainteresowaniach, co było pretekstem do rozmów o tzw. czynnikach chroniących, czyli cechach, sytuacjach i warunkach, które są potrzebne młodym ludziom, by mogli dbać o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie, czyli zwiększać odporność na zachowania ryzykowne i podnosić swoje szanse na dobre życie.

 

Rezultaty projektu

Tego typu warsztaty okazały się bardzo atrakcyjną propozycją dla młodych ludzi, ponieważ drama działa na wyobraźnię i jest dobrym pretekstem do ważnych rozmów. Z sondy przeprowadzonej wśród dzieci i młodzieży wynika, że sposób prowadzenia warsztatów był dla nich atrakcyjny i efektywny. 93,5% uczniów stwierdziło, że warsztaty były prowadzone ekspresyjnie i aktywnie, a to pomogło im w doskonaleniu umiejętności interpersonalnych. Z kolei96,5 % dzieci i młodzieży po udziale w warsztatach zadeklarowało wzrost wiedzy na temat czynników chroniących. Pytani o to, co lub kto może im pomóc w trudnych i ryzykownych sytuacjach, potrafili wymienić dużo różnych możliwości, a więc jest szansa, że nie pozostaną sami z problemami, które przecież mogą być udziałem każdego, niezależnie od wieku.

           

Więcej o projektach i metodach pracy Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, która obecnie w naszej gminie działa m.in. na rzecz aktywizacji seniorów i edukacji animatorów lokalnych na stronie  http://www.dobrezycie.org.

 

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

liczba wyświetleń: 273 dodano: 2018-07-09