Praca = wiedza i umiejętności

 

 

Gmina Strzyżów w Partnerstwie z Miastem Horodok (Ukraina), rozpoczęła realizację projektu pn. „Praca = wiedza i umiejętności”. Projekt jest finansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

 

 Projekt „Praca = wiedza i umiejętności” ma na celu budowanie, nabywanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i jest otwarty dla osób z przeszkodami społecznymi i ekonomicznymi. W projekcie weźmie udział 18 osób w wieku 14-16 lat z terenów wiejskich Gminy Strzyżów (12 K, 6 M), 18 osób w wieku 14-16 lat z terenu Miasta Horodok i okolic (10 K, 8 M) oraz po 2 opiekunów ze strony każdego z partnerów.

 

Data rozpoczęcia projektu – 2018-06-01

Data zakończenia projektu – 2018-09-14

 

Już 11 czerwca 2018 r. rozpocznie się dwudniowa wizyta przygotowawcza, w której wezmą udział ze strony polskiej: przedstawiciel polskiej grupy młodzieży, przedstawiciel Wnioskodawcy oraz jeden z opiekunów, a po stronie ukraińskiej: przedstawiciel ukraińskiej grupy młodzieży, przedstawiciel Partnera, jeden z opiekunów.

 

Celem wizyty przygotowawczej jest m.in. uzgodnienie zapisów umowy partnerskiej, ustalenie szczegółowego podziału zadań koniecznych do realizacji na poszczególnych etapach projektu, uzgodnienie sposobu przekazania środków na sfinansowanie kosztów przygotowań, ustalenie zakresu obowiązków opiekunów wymiany, wizytacja przez delegacje miejsc planowanych działań.

 

Kolejnym etapem realizacji projektu będą warsztaty, które zaplanowano w okresie: 08-15.08.2018 r.

 

W trakcie warsztatów młodzież będzie rozwijała swoje umiejętności i kompetencje potrzebne w pracy zawodowej, będzie budowała swoje umiejętności zarządzania czasem, poczucia własnej wartości, będzie uczyć się nawiązywania kontaktów oraz budowy relacji międzyludzkich.

 

Jako efekt ich pracy powstanie folder dotyczący aktywności społecznej i zawodowej. Młodzież przygotuje również festiwal dla lokalnej społeczności o tematyce przewodniej projektu, a także wystawę zdjęć.

 

Cały projekt opiera się na budowaniu, nabywaniu i rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, a także na budowaniu relacji z innymi ludźmi, integracji. Dzięki zaplanowanym warsztatom, dyskusjom, nieformalnym rozmowom, młodzież otrzyma bezcenne informacje nt. swoich cech. Aby, to osiągnąć młodzież jak najwięcej czasu będzie spędzała razem, również poza wyznaczonym czasem warsztatów tzn. podczas posiłków i odpoczynku. Warsztaty będą realizowane w Rymanowie Zdroju i tam też projekt uwzględnia zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym ośrodku. Udział dla Uczestników Projektu jest bezpłatny. Gmina Strzyżów zapewnia posiłki, noclegi oraz dojazd do miejsca, w którym odbędą się warsztaty.

 

Ponadto po stronie polskiej 2 z uczestników projektu będą stanowić wychowankowie Domu Dziecka w Żyznowie oraz jedna uczennica z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie.  

 

Dla zapewnienia możliwości pełnego skorzystania z zajęć warsztatowych w realizację projektu zostanie zaangażowany tłumacz.

 

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

 

 

Koordynator projektu

liczba wyświetleń: 359 dodano: 2018-06-08