Budżet Obywatelski 2019 – regulamin

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2019, który został umieszczony pod niniejszą informacją, a także na stronie www.strzyzow/bo.   

 

Zmiany, które zostały opracowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2019 i wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 1073/18 Burmistrza Strzyżowa z dnia 07 czerwca 2018 r. dotyczą m.in.:

 

  • § 6 – aktualizacji etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego;
  • § 7 ust. 7 – wprowadzenia zapisu: „Jeżeli w wyniku głosowania projekt zadania nie uzyska minimalnego poparcia, to nie będzie on realizowany, a pula niewykorzystanych środków pozostanie w budżecie gminy”;
  • § 16 ust. 6 -  uszczegółowienia zapisu: „W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej niż 24 godziny, czas głosowania może zostać wydłużony wyłącznie elektronicznie o długość wystąpienia przerwy w działaniu. Czas liczony będzie od pierwszego formalnego zgłoszenia, które kolejno będzie poddane weryfikacji technicznej”.

 

 

Ponadto regulamin wraz z załącznikami został dostosowany do obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  RODO).

 

 

 

Formularz zgłoszenia projektu zadania

 

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na 2019 rok

 

 

 

 

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

liczba wyświetleń: 327 dodano: 2018-06-08