Zawiadomienie o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu - aktualizacja

 

W związku z zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia robót szybko postępujących w zakresie ulic: 1 - go Maja, Stobnickiej oraz Modrzewiowej - Budowa obwodnicy Strzyżowa, dla realizowanego zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988", Wykonawca robót - firma Mostostal Warszawa S.A. zawiadamia o wprowadzeniu w/w organizacji ruchu na czas wykonywania robót w terminie od 11.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

 

Zmiana polegać będzie  na zawężeniu drogi do jednego pasa ruchu (zwężenie lewo lub prawo-stronne w zależności od postępu robót) i wprowadzeniu ruchu wahadłowego na zwężonych odcinkach dróg.  

 

UM w Strzyżowie 

liczba wyświetleń: 671 dodano: 2018-06-11