Budżet Obywatelski – edycja 2019!

 

Budżet obywatelski już po raz trzeci będzie realizowany w Gminie Strzyżów. Obie poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dla przypomnienia, budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Strzyżów na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy.

 

W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego:

  • mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty zadań w okresie od 25 czerwca do 20 lipca 2018 r., które następnie będą poddane weryfikacji formalnoprawnej od 23 lipca do 30 sierpnia 2018 r. pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty zadań, które pomyślnie przejdą weryfikację formalnoprawną, poddanebędą pod głosowanie w okresie od 1-11 września 2018 r.;
  • w efekcie, projekty zadań, które zdobędą największe poparcie zostaną wpisane do budżetu gminy i zostaną zrealizowane w 2019 r. 

Burmistrz Strzyżowa na realizację trzeciej edycji budżetu obywatelskiego przeznacza taką samą kwotę pieniężną jak w latach poprzednich, tj. 470 000,00 zł.

 

Aktualny Regulamin Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Strzyżów na rok 2018 już wkrótce zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

liczba wyświetleń: 391 dodano: 2018-05-14