Stawki za wodę i ścieki zatwierdzone przez Wody Polskie

 

Końcem kwietnia br. zatwierdzone zostały nowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków na terenie gminy Strzyżów. Po raz pierwszy ceny te uregulowane zostały na podstawie decyzji podmiotu zewnętrznego, powołanego tego roku nowego organu administracji rządowej -  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Dotychczas opłaty za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków zatwierdzała Rada Miejska w Strzyżowie.  Od tego roku rolę regulatora stawek opłat za wodę i ścieki prowadzi PGW Wody Polskie, które zostało powołane 1 stycznia i podlega Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nowe stawki, po uprawomocnieniu się decyzji, dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzyżów oraz na stronie internetowej www.strzyzow.pl.

 

A. Kozioł

liczba wyświetleń: 617 dodano: 2018-05-08