Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego

 

Gmina Strzyżów zakończyła procedurę przygotowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023”. Skorygowany Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/349/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 r. i przekazany do weryfikacji merytorycznej, której dokonał Zespół ds. rewitalizacji powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

 

Zespół uznał, że „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023” spełnia niezbędne kryteria wynikające z obowiązujących wymogów i zarekomendował pozytywnie Zarządowi Województwa Podkarpackiego jego wpisanie do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego.

 

Uchwałą na 413/8630/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017-2023” został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego. Nasza Gmina znalazła się wśród 31 gmin Podkarpacia, które otrzymały taki wpis.

 

Wpis do Wykazu daje Gminie Strzyżów możliwości aplikowania o środki z funduszów unijnych w zakresie zadań rewitalizacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Barbara Ruszała

liczba wyświetleń: 536 dodano: 2018-04-10