Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz Uchwałą Nr XXVII/241/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków, obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zachowują swoją moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

 

Zobacz całą informację

liczba wyświetleń: 418 dodano: 2018-03-30