Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w gminie Strzyżów

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz pytaniami mieszkańców, dotyczącymi stosowanych w okresie zimowym do utrzymania dróg materiałów informujemy, za Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, że są to: piasek płukany sztucznie (żużel) o uziarnieniu do 4 mm, chlorek sodu (sól drogowa) oraz mieszanki środków nie chemicznych z chemicznymi.

 

Materiały te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

 

W ostatnim okresie do likwidacji gołoledzi zalecane jest stosowanie kruszywa sztucznego (żużla) o uziarnieniu do 4 mm, ponieważ jest obojętny dla środowiska, lekki i porowaty. Natomiast kruszywa łamane, czyli żwir powodują gwałtowne odpryskiwanie spod kół samochodów, co niszczy karoserię i szyby. Piasek, natomiast nie likwiduje podczas mrozów gołoledzi.

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

liczba wyświetleń: 450 dodano: 2018-03-02