Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. Jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000 zł dotacji.

 

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

 

W ramach naboru dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wejściem na rynki zagraniczne działalności wnioskodawcy.

 

Co można sfinansować?

 

Koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wyjściem na rynki zagraniczne obejmujące:

 

1) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania i wdrożenia  nowego modelu biznesowego związanego z wejściem na rynki zagraniczne;

2) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nieprzekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

3) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 

Kto może otrzymać?

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zarejestrowane co najmniej od 12 miesięcy.

 

Maksymalny poziom dofinansowania dla firmy wynosi 85 % kosztów projektu.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl w artykule:

 

Dofinansowanie dla firm w 2018 roku w ramach naboru PARP. Sto milionów do podziału.

 

PARP

liczba wyświetleń: 417 dodano: 2018-02-06