Coraz więcej aktywnych seniorów

 

Pod koniec 2017 roku Rada Ministrów po raz drugi opublikowała raport dotyczący sytuacji osób starszych w Polsce. Jak dowiadujemy się z dokumentu, u schyłku 2016 roku liczba ludności w Polsce wynosiła 38,4 mln, z czego ponad 9 mln stanowiły osoby w wieku 60+. Nie trudno więc obliczyć, że obecnie niemal co czwarty Polak ma więcej niż 60 lat. Według prognoz w 2050 roku w Polsce będzie już 13,7 mln seniorów i będą oni stanowili ponad 40 proc. ogółu ludności.

 

Tak dynamiczne zmiany demograficzne, to nie tylko „suche liczby”, ale stoją za nimi konkretne konsekwencje i wyzwania dla gospodarki naszego kraju. Im więcej osób starszych, tym więcej potrzeba młodych rąk do pracy, by utrzymać system emerytalny, tym więcej wydatków na opiekę zdrowotną, rehabilitację, ośrodki opieki, ale też konieczność zapewnienia możliwości seniorom, którzy chcieliby pozostać aktywni zawodowo i społecznie. Tym bardziej, że w obecnych czasach babcia w ciepłych kapciach popijająca w bujanym fotelu herbatę, to coraz rzadszy widok. Świat ma coraz więcej do zaoferowania osobom starszym, ale też osoby starsze coraz więcej oczekują od życia także po przejściu na emeryturę. 

 

W tej sytuacji nie tylko rząd, ale i samorządy muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków społecznych, odpowiadać na realne potrzeby, ale i oczekiwania seniorów.

- Uwzględnianie potrzeb osób starszych w planowaniu długofalowej polityki społecznej jest nie tylko alternatywą, ale koniecznością w stale zmieniającej się sytuacji demograficznej - mówi Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa. – Podejmując działania mające na celu zapewnienie coraz lepszej jakości życia mieszkańców gminy Strzyżów, od dawna zauważamy potrzeby także tej grupy mieszkańców – dodaje burmistrz.

 

Dla wszystkich, którzy na emeryturze chcieliby jeszcze poszerzać swoje horyzonty, poznawać  historię, świat i naturę rzeczy od 2008 roku działa w Strzyżowie Uniwersytet Trzeciego Wieku, zrzeszający ponad 100 seniorów, którego działalność wspierana jest środkami z budżetu Gminy Strzyżów. Osoby starsze działają aktywnie w licznych Kołach Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniach seniorskich, ale także włączani są w inicjatywy organizacji mających na celu integrację międzypokoleniową. Dzieląc się z młodymi swoim życiowym doświadczeniem, czerpią od nich energię i radość życia, a efekty tej współpracy są często bardzo spektakularne.   

 

 Jedną z alternatyw dla osób będących w podeszłym wieku jest także Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce, w którym dwudziestu pięciu seniorów od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie korzysta z szeregu aktywności – zajęć ruchowych, rehabilitacji, terapii zajęciowej itp.

 

Szczególnie ważną inwestycją realizowaną z myślą o osobach starszych, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielność, będzie utworzenie przez Centrum Medyczne MEDYK w Strzyżowie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego o profilu ogólnym z przeznaczeniem dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. We współpracy z Medykiem realizowanych jest na terenie gminy także szereg akcji prozdrowotnych i profilaktycznych skierowanych również do seniorów, m.in. w lipcu br. Centrum zorganizowało w Strzyżowie szkolenie dotyczące wspólnych chorób serca, nerek i cukrzycy, podczas którego z bezpłatnych badań oraz konsultacji skorzystało ok. 120 seniorów.

 

- Sprostanie wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa wymaga - zarówno od osób młodych, jak i starszych - wzajemnego otwarcia, wrażliwości oraz szacunku dla potrzeb i oczekiwań różnych grup wiekowych – mówi burmistrz Kawa. – Także w naszej gminie coraz więcej jest osób po 60 roku życia, które nadal chcą prowadzić aktywne życie społeczne, chcą by jesień ich życia nie była smutna i samotna. Ludziom tym potrzebny jest szacunek, akceptacja i konieczność zapewnienia aktywnego uczestniczenia w życiu, we wszystkich jego dziedzinach – wyjaśnia burmistrz.

 

A. Kozioł

 

Fot. Archiwum Fundacji Rozwoju "Dobre Życie"

liczba wyświetleń: 554 dodano: 2017-12-28