Uwaga właściciele i zarządy obiektów budowlanych!

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi się przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli istnieje).

 

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych,.

 

Przypominam również o obowiązku bezzwłocznego usuwania wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia luz zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,  takich jak np.: pożar, wybuch, zatrucie gazem albo rażenie prądem elektrycznym.

 

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego, podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

 

Kontrolę wypełnienia powyższych obowiązków na terenie powiatu strzyżowskiego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

 

Grzegorz Witek

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Strzyżowie     

liczba wyświetleń: 372 dodano: 2017-12-05