Regulacja stanu własności gruntów

 

Od 2015 roku Gmina Strzyżów zintensyfikowała działania, by uregulować stan własności nieruchomości, szczególnie tych, na których istnieją drogi, a własność gruntów pozostaje w rękach prywatnych oraz tych, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne i wewnętrzne. Wspomaganiu tego procesu służyć ma powołany także w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie specjalny Zespół Zadaniowy.

 

Znając społeczne oczekiwania co do skali tego procesu, warto zaznaczyć, że procedura nabywania nieruchomości zarówno w drodze wykupu czy zamiany jest procesem skomplikowanym i często bardzo czasochłonnym. Wiąże się bowiem niejednokrotnie z przeprowadzaniem np. spraw spadkowych czy procedurą zniesienia współwłasności.

 

W bieżącym roku (nabyciez mocy prawa na własność gminy nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa) udało się już zakończyć 17 spraw (a w toku jest jedno postępowanie), w efekcie których zasoby Gminy Strzyżów zwiększyły się o 81 działek o łącznej powierzchni 14,2219 ha.

 

W drodze zamiany gruntów, z przeznaczeniem pod drogi publiczne nabyto w tym roku 0,0927 ha, zaś z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne - 0,3519 ha. Natomiast w drodze wykupu nabyto 5 działek o pow. 0,0903 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne, a 9 z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne o pow. 0,3223 ha. W przygotowaniu jest kolejnych 6 postepowań dotyczących nieruchomości o łącznej pow. 0,1965 ha.

 

Ogółem w 2017 roku Gmina Strzyżów nabyła działki o powierzchni ponad 15 ha, wśród których znalazły się m.in. drogi w Strzyżowie, Dobrzechowie, Żyznowie, Grodzisku i Brzeżance.

 

A. Kozioł 

 

Fot. D. Mularz

liczba wyświetleń: 572 dodano: 2017-11-30