Ekonomia społeczna po ludzku

 

„Ekonomia społeczna po ludzku”to inicjatywa realizowana w Gminie Strzyżów. Ekonomia społeczna to obszar, który od 2016 roku jest prężnie rozwijany na terenie naszej gminy. Pod koniec roku 2016 powstało Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Strzyżowie. Instytucja ta skutecznie promuje ekonomię społeczną i prezentuje jej założenia i cele oraz przybliża idee środowisku lokalnemu.

 

Powstanie w Strzyżowie CIS oraz prospołeczna działalność gminy stały się inspiracją dla trzech aktywistek, Beaty Słowiak, Anny Furtek i Anny Wójcik, których pomysł przerodził się w inicjatywę, którą merytorycznym wsparciem objęła Aleksandra Chodasz, a patronatem Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”.

 

Inicjatorki działania, pracując na co dzień z osobami w różnym wieku i z różnych środowisk, zauważyły potrzebę edukacji i uświadomienia, czym w ogóle jest ekonomia społeczna, jakie możliwości oferuje oraz kim są osoby określane mianem „zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Z posiadanych doświadczeń wiedziały, że przekazywanie „suchych” faktów nie przynosi wymiernych efektów i nie skłania serc ku żadnej idei. Dlatego też w ich głowach zrodził się pomysł, by ideę ekonomii społecznej upowszechnić w sposób ... artystyczny.

 

Dzięki patronatowi Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, posiadającej doświadczenie zarówno w realizacji projektów jak i przede wszystkim w aktywnych metodach pracy z różnymi grupami docelowymi, udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tego pomysłu i z realizować warsztaty z wykorzystaniem DRAMY oraz stworzyć folder.

 

Ludzka twarz ekonomii

 

W ten sposób powstała inicjatywa pt. „Ekonomia społeczna po ludzku”, realizowana od 1 września do 30 listopada 2017 r. Partnerami w jej przeprowadzeniu zostały dwie strzyżowskie instytucje – Centrum Integracji Społecznej oraz Dom Kultury „Sokół”.

W jej realizację włączeni zostali mieszkańcy Gminy Strzyżów – od młodzieży gimnazjalnej po seniorów oraz uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej przy współudziale lokalnych artystów.

Zorganizowane zostały warsztaty integracyjne oraz edukacyjno-twórcze pt.: „Twórcze podejście do ekonomii społecznej”. Ich uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania, podzielenia się swoimi doświadczeniami, a także dowiedzenia się podstawowych informacji na temat ekonomii społecznej i działających podmiotów o ekspertów. Zajęcia obejmowały także część praktyczną, podczas której była okazja do współpracy i wspólnego zaangażowania w realizację ciekawych projektów rękodzielniczych i artystycznych. Wyniki zespołowej pracy były ... zachwycające!

 

O ekonomii społecznej w słowach i obrazach

 

Efektem przeprowadzonych warsztatów jest folder o ekonomii społecznej, obrazujący kluczowe pojęcia związane z ekonomią społeczną. Słowa, wybrane przez uczestników warsztatów, zilustrowano zdjęciami, wykonanymi podczas ich trwania. Publikacja ta jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”: http://www.dobrezycie.org/publikacje

 

Dzięki przeprowadzeniu inicjatywy udało się podnieść poziom integracji mieszkańców gminy Strzyżów i przeciwdziałać uprzedzeniom mieszkańców wobec osób tzw. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wspólnie spędzony czas, rozmowy, kontakt interakcje i przede wszystkim zadania wykonane razem angażujące różne posiadane talenty i umiejętności pozwoliły na wzajemne poznanie i zrozumienie. Pokazały także, że głównym i najważniejszym celem ekonomii społecznej jest Człowiek. Uświadomiły także, że na rynku jest miejsce na podmioty ekonomii społecznej, które wypełniają swoją obecnością nisze i odpowiadają na lokalne potrzeby.

 

Wyrażamy nadzieję, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane i rozwijane w przyszłości nie tylko na obszarze Gminy Strzyżów. Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji inicjatywy pt. „Ekonomia społeczna po ludzku”.

 

A. Chodasz

 

 

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON - Rozwój i Innowacja”. Inicjatywa współfinansowana przez Gminę Strzyżów.

liczba wyświetleń: 374 dodano: 2017-11-27