Gmina Strzyżów nagrodzona w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”

 

Gmina Strzyżów znalazła się w gronie podmiotów nagrodzonych w konkursie „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wyróżnienie wręczone zostało na ręce Burmistrza Strzyżowa Mariusza Kawy oraz Wiceburmistrza Dagmary Preisner w dniu 27 października br. na uroczystej Gali podsumowującej konkurs w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

 

Celem konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych, któreswoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W konkursie nagrody przyznawano w trzech kategoriach, w tym w kategorii „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”, gdzie Gmina Strzyżów otrzymała jedyne wyróżnienie, zaś zwycięzcą została Gmina Ustrzyki Dolne.

 

Strzyżowski samorząd doceniono za działania podejmowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, realizację projektów dotyczących reintegracji zawodowej i społecznej, aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych m.in. utworzenie w Strzyżowie Centrum Integracji Społecznej, realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie projekt „Aktywni w działaniu”, aktywną współpracę z podmiotami ekonomii społecznej i wiele innych inicjatyw. Działania te znajdują się w obszarze kompetencyjnym i mogły być realizowane dzięki inicjatywie Zastępcy Burmistrza Strzyżowa Dagmary Preisner. 

 

- Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz upowszechnianie jego roli w gospodarce i wśród społeczności lokalnej, stanowi jeden z elementów długofalowej polityki Gminy Strzyżów, a fakt ten znalazł umocowanie w „Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2025”  - mówi Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa.  - Wyróżnienie „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”  to dla nas potwierdzeniem tego, jak ważne jest dostrzeganie przez samorządy terytorialne  znaczenia  współpracy z podmiotami z poza sektora finansów publicznych w działaniach na rzecz realizacji potrzeb mieszkańców – wyjaśnia burmistrz.

 

A. Kozioł

liczba wyświetleń: 587 dodano: 2017-10-31