Nagrody Świętego Michała oraz Kreatywnych Regionu rozdane - relacja iTV Południe

 

W niedzielę 1 października br., jak co roku, poznaliśmy nazwiska osób i podmioty, które swoją postawą, osiągnięciami, zaangażowaniem w sprawy Małej Ojczyzny w sposób szczególny działają na rzecz społeczności Ziemi Strzyżowskiej. Gala rozdania Nagród Świętego Michała oraz Kreatywnych Regionu odbyła się w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, a prowadzili ją Wioletta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie oraz Paweł Bukała, dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

 

Uroczystość rozpoczął zachwycający pokaz tanga, w wykonaniu Huberta Ciurko oraz Jagienki Preisner – pochodzącej ze Strzyżowa uczennicy IV klasy rzeszowskiego liceum, która znalazła się w ścisłym gronie finalistek Miss Polski 2017 i w grudniu br. powalczy o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki.

 

Następnie, po raz dwunasty, wręczone zostały statuetki Świętego Michała.  Celem ustanowienia nagrody jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych. Laureatów nagrody, spośród dwunastu zgłoszonych wniosków, wyłoniono w dniu 25 września w trakcie obrad Kapituły Nagrody Świętego Michała.

W gronie Laureatów znaleźli się:

  • W kategorii „KULTURA” -  Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” – zespół folklorystyczny, który odnosi wiele sukcesów zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy na krajowych oraz zagranicznych scenach. W 2016 roku „Kłosowianie” obchodzili 10-lecie działalności.
  • W kategorii „OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA” - Edyta Wilk – trenerka 1 klasy sekcji pływackiej Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji w Strzyżowie. Dzięki wdrożonemu przez panią Edytę skutecznemu systemowi szkolenia, wzrasta liczba dzieci wyselekcjonowanych do sportu wyczynowego, jakim jest pływanie.
  • W kategorii „OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE" - Centrum Medyczne MEDYK.  Centrum działa na rzecz poprawy jakości życia osób potrzebujących opieki medycznej poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, wieloprofilowej diagnostyki, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. Aktywnie wspiera działania Gminy Strzyżów na rzecz ochrony i poprawy zdrowia mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej oraz profilaktyki prozdrowotnej, realizując wspólne przedsięwzięcia m.in. badania profilaktyczne dla dorosłych i dzieci.  
  • W kategorii  „SAMORZĄDNOŚĆ” - Franciszek Kut, mieszkaniec Strzyżowa, wieloletni działacz społeczny i samorządowy. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w Strzyżowie powstało wiele zakładów pracy, budynków samorządowych i kulturalnych. Wydał dwie książki „Strzyżowskie metamorfozy w II połowie XX wieku” oraz „Wspomnienia z rodzinnej Zawadki”, które opisują historie i przemiany zachodzące w Strzyżowie i okolicach.
  • W kategorii ,,WOLONTARIAT I MECENAT”- Marcin Bosek. Jako dyrektor „Modern Forms”, a wcześniej jako współwłaściciel firmy Triton, wspiera nieprzerwanie od pięciu lat Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Franciszka Chrapkiewicza w organizowaniu corocznej imprezy rekreacyjno-sportowej „Strzyżów biega i maszeruje”, która z roku na roku przyciąga coraz liczniejsze rzesze miłośników aktywnego wypoczynku.
  • w kategorii „INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE” - Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. TMZS to stowarzyszenie z 50-letnim stażem działalności oświatowej i społecznej na rzecz mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Pielęgnuje wartości patriotyczne, idee regionalizmu, kształtując narodowe postawy mieszkańców od najmłodszych lat.

 

„Jeżeli los ofiaruje ci skrzydła…”

W drugiej części gali przyszedł czas na poznanie osób, których działanie zdecydowanie opisuje słowo „kreatywny”. Celemkonkursu „Wybieramy kreatywnych regionu”, zorganizowanego po raz trzeci przez Gminę Strzyżów w partnerstwie ze Strzyżowskim Forum Gospodarczym, jest bowiem wyróżnienie i uhonorowanie osób aktywnie działających, realizujących różnego rodzaju przedsięwzięcia, zadania, inicjatywy, chętnie podejmujących wyzwania; kreatywnych, dzięki którym Gmina Strzyżów tętni życiem. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które poprzez swoje nieszablonowe działanie wyróżniają się w różnych dziedzinach.  

 

Komisja konkursowa, składająca się z dwóch przedstawicieli Gminy Strzyżów oraz członka Strzyżowskiego Forum Gospodarczego, spośród nadesłanych zgłoszeń, do grona Laureatów nagrody wybrała: Tomasza Leśniaka, Marię Baran, Marcina Boska, Monikę Bober oraz Bogdana Żyburę. 

 

Ceremonię wręczania  Nagród Świętego Michała oraz Kreatywnych Regionu uprzyjemniły znane i lubiane utwory w wykonaniu zespołu „Awangarda” oraz profesjonalne umiejętności taneczne Jagienki Preisner oraz Hubert Ciurko.

 

Zwieńczeniem uroczystej gali był Nocny Maraton Filmowy, podczas którego można było obejrzeć filmy: „Krąg”, „Pakt krwi” oraz „Wybawienie”.

 

Urząd Miejski w Strzyżowie  

 

Wszystkim Laureatom Nagrody Św. Michała – Patrona Gminy oraz nominowanym, a także Kreatywnym Regionu serdecznie gratuluję. Nagroda Św. Michała to wyjątkowe i prestiżowe wyróżnienie dla osób, które oprócz zawodowej pracy i wielu obowiązków, znajdują czas na pomoc drugiemu człowiekowi i pracę społeczną dla swojej lokalnej społeczności w ten sposób pozostawiając ślad dobra dla przyszłego pokolenia.

Nagrody św. Michała – Patrona Gminy Strzyżów, to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności lokalnej, to uhonorowanie osób fizycznych, instytucji czy stowarzyszeń za ich twórczość i znaczący wkład w rozwój Gminy Strzyżów, to uhonorowanie wyjątkowej działalności.

Sama nominacja jest dowodem na to, że Państwo realizujecie zamierzone cele i społeczność lokalna zauważa i promuje postawy godne naśladowania.

Myślę, iż tegoroczna Gala rozdania Nagród Św. Michała dostarczyła Państwu wielu dobrych emocji i niewątpliwie na długo zapadnie w sercach uczestników i zaowocuje w przyszłości.

 

Wioletta Drozd - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Prezentacja nominowanych oraz laureatów Nagrody Świętego Michała oraz Kreatywnych Regionu 

 

Zobacz zdjęcia

 

Zobacz relację iTV Południe

liczba wyświetleń: 1049 dodano: 2017-10-04