NAGRODA ŚW. MICHAŁA

 

Kapituła Nagrody Św. Michała zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody Św. Michała – Patrona Miasta. Termin składania wniosków upływa  22.09.2017 r. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, pokój nr 7 (parter) w godz. 7.00 – 15.00 – w dniach od wtorku do piątku, natomiast  w poniedziałek od 8.00 do 18.00.

 

Nagroda św. Michała została ustanowiona przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

 

6 września br. odbyło się posiedzenie Kapituły, która uchwałą nr 1/17 dokonała zmian w regulaminie nagrody Św. Michała. Między innymi została zmniejszona ilość kategorii, w jakich są przyznawane nagrody. Kandydat do nagrody może być nominowany wyłącznie w dwóch kategoriach. Osoba zgłaszająca kandydatów do nagrody może wytypować kandydatów w maksymalnie trzech kategoriach. Istotną sprawą, jaka została wprowadzona, jest pisemna zgoda kandydata zgłaszanego do nagrody.

Spotkanie Kapituły przyznającej nagrody Św. Michała odbędzie się 25 września br. (poniedziałek) o godz. 16.00.

 

Kto może otrzymać statuetkę?

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

1) kultura;

2) oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;

3) opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;

4) samorządność;

5) wolontariat i mecenat;

6) inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

 

Kto może zgłosić kandydata?

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne,

3) stowarzyszenia zwykłe.

 

Nowy regulamin

Nowy wniosek + zgoda

 

                                                                                                        Przewodnicząca Kapituły

                                                                                                                    Wioletta Drozd

liczba wyświetleń: 444 dodano: 2017-09-13