Zdobądź do 245 000,00 zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego

 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES), prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zaprasza do udziału w projekcie „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

 

 Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 poprzez utworzenie 248 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • osoby, które mieszkają (w rozumieniu k.c.) lub uczą się, lub pracują na terenie w/w powiatów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstwa społeczne oraz ich zrzeszenia,
 • osoby prawne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie w/w powiatów.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • wsparcie animatorów,
 • warsztaty partnerstw lokalnych,
 • wizyty studyjne,
 • wsparcie doradców kluczowych,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • szkolenia ogólne w zakresie ekonomii społecznej,
 • szkolenia przygotowujące do założenia przedsiębiorstwa społecznego,
 • szkolenia dostarczające i rozwijające kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • dotacje na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – 25 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
 •  wsparcie pomostowe max. przez okres 12 m-cy – 2 000,00 tys. zł na każde utworzone stanowisko pracy,
 •  lustracja lub audyt przedsiębiorstw społecznych,szkolenia zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem terenowym ROWES w Strzyżowie ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, tel.: 17 276-85-68. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wsparcie.es/subregion-2/  oraz  na stronie www.rarr.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

 

 

liczba wyświetleń: 2043 dodano: 2017-09-05