Lista rankingowa w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe zatwierdzona

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że wniosek pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów”, złożony przez naszą gminę 2 marca 2017 r., został pozytywnie oceniony i uzyskał w trakcie oceny merytorycznej 78,76 punktów, co dało nam 24 miejsce na 69 złożonych wniosków. Niestety, kwota przeznaczona na dofinansowanie, w wysokości 120 mln zł, wystarczyła tylko na dofinansowanie 14 wniosków i nasz wniosek jest na 11 miejscu listy rezerwowej.

 

Ale nadzieja na dotację jeszcze jest i to nadzieja mocna. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje działania, które mają na celu zwiększenie kwoty dofinansowania o ok. 50 mln zł w pierwszej turze i zwiększenie o ok. 180 mln w drugiej turze. Zmiany te w pierwszym przypadku muszą uzyskać akceptację Ministra Finansów, a w drugim przypadku akceptację Komisji Europejskiej. Jeśli te działania zakończą się powodzeniem i pojawią się dodatkowe środki na dofinasowanie kolejnych projektów z listy rankingowej, to nasz projekt będzie wśród tych, które dotację otrzymają. To będzie jednak trwało i przed zakończeniem tego roku chyba się na pomyślne wieści się nie doczekamy.

 

Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie w wymaganym terminie, są w dalszym ciągu brani pod uwagę w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Strzyżów. W takim wypadku realizacja montażu instalacji OZE zostanie przesunięta w czasie i rozpocznie się dopiero w 2018 roku.

 

O dalszych rozstrzygnięciach w tej sprawie będziemy wszystkich zainteresowanych informować.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

liczba wyświetleń: 746 dodano: 2017-09-11