Oferta nr 3

 

Lokalizacja:

Działka nr 1190/18 w Dobrzechowie

 

Forma własności:

własność gminy

 

 

Opis:

- Powierzchnia działki: 1,64 ha,

 

- działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kształcenia Praktycznego,

 

- odległość od drogi wojewódzkiej ok. 0,5 km,

 

- teren działki płaski, o kształcie nieregularnym.

 

Uzbrojenie:

- W granicy działki przebiega linia energetyczna,

 

- przez teren działek sąsiednich przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej, tj. sieć wodociągowa, linia gazowa, linia telefoniczna.

 

Przeznaczenie: 

Na obszar, w którym położona jest działka, nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów część działki leży w obszarze restrukturyzacji terenów przemysłowych (PB).

 

 

Link do działki w systemie Informacji Przestrzennej Gminy Strzyżów 

 


 

Kontakt:

 

Urząd Miejski w Strzyżowie,

ul. Przecławczyka 5,

tel. /17/ 2761 354 w. 38

liczba wyświetleń: 2578 dodano: 2017-08-14