Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów

 

Wszyscy, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim wnioski o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie konkursu. Niestety, zapowiadane w lipcu rozstrzygnięcia zostały przesunięte na koniec sierpnia.

 

1 sierpnia br. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się informacja: „Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br. Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.”

 

W takiej sytuacji musimy się tylko uzbroić w cierpliwość. Na pocieszenie pozostaje fakt, że wniosek złożony przez Gminę Strzyżów został pozytywnie oceniony w trakcie oceny technicznej i formalnej, i jest wśród tych, które są oceniane merytorycznie.

 

W wymaganym terminie, 2 marca br., w imieniu Gminy Strzyżów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą, jak w tytule artkułu. Wniosek i wymagane załączniki, to cały segregator dokumentów, skrzętnie gromadzony od kilku tygodni. Z zebranych od mieszkańców wniosków i po przeprowadzonej weryfikacji technicznej wyszło, że planujemy montaż 798 instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,97 MW (megawatów), w tym 382 szt. instalacji fotowoltaicznych, 268 instalacji solarnych, 101 kotłów na biomasę oraz 47 szt. pomp ciepła.

 

Projekt wyznacza cel strategiczny – wzrost wykorzystania OZE oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie naszej gminy. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o 2.351,56 ton CO2 w ciągu roku. Zamontowane instalacje pozwolą nam wyprodukować 3.419.721,70 kWh energii cieplnej w ciągu roku i 1.428.637,50 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Może się ktoś spytać: skąd te tak precyzyjne dane? Można to wyliczyć przyjmując pewne założenia co do wartości promieniowania słonecznego i kaloryczności biomasy używanej w kotłach centralnego ogrzewania. Jeżeli w poszczególnych latach promieniowanie słoneczne będzie na mniejszym lub na większym poziomie, to odpowiednio wyprodukowana energia elektryczna i cieplna, będzie niższa lub wyższa. W przeciągu kilku lat średnio wyniki nie powinny zasadniczo odbiegać od tu podanych.

 

Dla wyjaśnienia podam, że te wszystkie dane znalazły się w naszym wniosku o dofinansowanie, bo znaleźć się musiały. Jeżeli teraz nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony i znajdzie się na liście do dofinansowania (a taką mam nadzieję), to te wszystkie wartości będziemy musieli osiągnąć przez 5 kolejnych lat od zakończenia zadania. W pierwszej kolejności będziemy musieli zamontować te 798 instalacji, a dopiero w następnych osiągnąć zakładane wartości wyprodukowanej energii z OZE.

 

Te olbrzymie, w skali roku i na terenie całej naszej gminy, ilości wyprodukowanej energii z OZE, to przekładające się wprost oszczędności finansowe w każdym z domostw, których właściciele zdecydowali się złożyć wnioski do gminy. Z tej wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznych i solarnych będziemy czerpać bezpłatnie i to będą nasze konkretne oszczędności. Jednak żeby do tych oszczędności doszło, to musimy wydać 12.773.024,25 zł brutto, z czego 9.996.757,50 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich przyznawanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz 2.776.266,75 zł, to wkład własny pochodzący z wpłat mieszkańców, którzy złożyli wnioski do Urzędu Miejskiego.

 

Kolejny etap działań prowadzących do powstania sporej liczby OZE w gminie Strzyżów za nami. Teraz należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać rozstrzygnięcia zapowiadanego na sierpień br.

 

Jan Półzięć

liczba wyświetleń: 651 dodano: 2017-08-07