Wniosek o 500+ w 2017 roku

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie przypomina, że 30 września br. skończy się pierwszy okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. W sierpniu wnioski będzie można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 I piętro pokój nr 5 w godzinach od 7°° do 17°°.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE, ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w zakładce „Rodzina 500+” na stronie MGOPS w Strzyżowie.

 

liczba wyświetleń: 469 dodano: 2017-07-14