Budżet obywatelski – zmiana regulaminu

 

Informujemy, że  uległ zmianie Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2018. Wprowadzone zmiany mają ułatwić mieszkańcom składanie projektów zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie będzie już konieczności dołączania do projektów zadań obejmujących roboty budowlane kosztorysu inwestorskiego. Dzięki wprowadzonej zmianie dla robót budowlanych dotyczących oświetlenia lub robót budowalnych na drogach wystarczy dołączenie kosztorysu szacunkowo-orientacyjnego lub wyceny.

 

Pełna treść zmian:

1. Treść § 10 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2018, otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zakres projektu zadania, obejmuje roboty budowlane dotyczące oświetlenia lub robót budowalnych na drogach, na których taka inwestycja może być realizowana przez Gminę Strzyżów, to muszą być one poparte kosztorysem szacunkowo-orientacyjnym lub wyceną, które zawierają co najmniej dane dotyczące ilości, ceny jednostkowej i wartości”.

 

2. Dodaje się w § 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2018 nowy pkt. 7, który otrzymuje brzmienie: „Wydatki, które dotyczą danego projektu zadania, będą obejmować w pierwszej kolejności koszt przygotowania dokumentacji technicznej (projektowej)”.

 

Poniżej można zapoznać się z obowiązującym od 12 lipca 2017 r. regulaminem.

Regulamin

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

 

liczba wyświetleń: 298 dodano: 2017-07-13