Informacja o akcji szczepienia lisów

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 7-16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich).

liczba wyświetleń: 845 dodano: 2018-03-27

Informacja ARiMR o możliwości składania oświadczeń przez rolników

 

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania przez rolników „Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017”. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Nabór wniosków rozpoczął się 15 lutego br. i potrwa do 14 marca 2018...

liczba wyświetleń: 1521 dodano: 2018-02-20

Zaproszenie do przetargu łącznego nr 226 – wydłużenie terminów (sprzedaż gruntów w SSE EURO-PARK MIELEC)

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu łącznego nr 226 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274,2, 1273/1, 1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha, zamieszczonym w prasie o zasięgu ogólnokrajowym np. Gazeta Polska Codziennie w dniu 4 grudnia 2017 r. wydłuża się termin składania ofert z dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz....

liczba wyświetleń: 982 dodano: 2018-01-25

Obowiązek wpłat na fundusze promocji!

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informujei przypomina o obowiązku dokonywania przez podmioty zobowiązane ustawą wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze promocji to skuteczne i efektywne wsparcie dla poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki takim funduszom uczestniczyć w licznych wydarzeniach targowych na rynku krajowym i zagranicznym, budując tym samym pozytywny wizerunek polskich produktów wysokiej...

liczba wyświetleń: 876 dodano: 2018-01-19

Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. wodociągu.
...

liczba wyświetleń: 989 dodano: 2017-12-28

Przetarg na działki położone w Strzyżowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 226, mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274/2, 1273/1,1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków...

liczba wyświetleń: 1195 dodano: 2017-12-05

Apel do rolników o ubezpieczanie upraw rolnych i zwierząt

 

Bieżący rok, jak i lata poprzednie w sposób dobitny pokazały jak olbrzymie szkody mogą spowodować w gospodarstwach rolnych negatywne zjawiska atmosferyczne, będące efektem anomalii klimatycznych wywołanych zmianami klimatu. W związku z powyższym Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku zwraca się z gorącą prośbą i apelem do Państwa o informowanie i propagowanie wśród rolników konieczności ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, tym bardziej, że składki z tytułu tych ubezpieczeń dofinansowywane są z budżetu państwa w wysokości do 65...

liczba wyświetleń: 1017 dodano: 2017-11-16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w Żarnowej

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drzew na pniu w ilości 30 sztuk. Przedmiotowe drzewa znajdują się nad rzeką Wisłok w m....

liczba wyświetleń: 1171 dodano: 2017-11-15

Komunikat Lekarza Weterynarii ws. dodatkowej akcji szczepień lisów

 

Informuję o planowanej w dniach 17-26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna-jesień) wykładaniu...

liczba wyświetleń: 954 dodano: 2017-11-14

II przetarg na nieruchomość w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Wysokiej Strzyżowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1340/5 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 1171 dodano: 2017-11-10
 
 

Budżet obywatelski 2017