Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej Żyznowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00014398/8.

liczba wyświetleń: 1187 dodano: 2018-12-10

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,1 km, Teren działki płaski, kształt działki zbliżony do...

liczba wyświetleń: 1151 dodano: 2018-12-10

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,2 km, a następnie nieurządzoną drogą...

liczba wyświetleń: 1183 dodano: 2018-12-10

Przetarg na nieruchomość położoną w Strzyżowie przy ul. Mostowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, przy ul. Mostowej. Nieruchomość objęta przetargiem położona jest pomiędzy ulicami Mostową a Południową w pośredniej strefie miasta, w odległości około 1,0 km od centrum miasta. W sąsiedztwie występują tereny z zabudową przemysłową, produkcyjną i handlową, nieco dalej zabudowa...

liczba wyświetleń: 1181 dodano: 2018-12-04

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w strzyżowie obręb ewid. Nr 0001. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1304/10 o pow. 0,0531 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 1192 dodano: 2018-10-26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 1191 dodano: 2018-10-26

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328), § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.poz. 1257) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w...

liczba wyświetleń: 1172 dodano: 2018-09-26

Komunikat PPIS w Strzyżowie w zakresie jakości wody z wodociągu Strzyżów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz....

liczba wyświetleń: 1074 dodano: 2018-09-24

Informacja dotycząca badania wody z wodociągu miejskiego w Strzyżowie

 

21 września br. została pobrana woda do badań bakteriologicznych, które nie potwierdziły występowania bakterii w wodzie.
Badanie zostało wykonane w laboratorium PSSE w Jaśle.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną opublikowane w poniedziałek (24.09.2018...

liczba wyświetleń: 1052 dodano: 2018-09-22

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Strzyżów, zaopatrującego miejscowości: Strzyżów, Dobrzechów Kolonia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, zaopatrującego miejscowości: Strzyżów, Dobrzechów Kolonia, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i...

liczba wyświetleń: 1103 dodano: 2018-09-21
 
 

Budżet obywatelski 2017