Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 21-30 września br. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

liczba wyświetleń: 871 dodano: 2017-09-19

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, przy ul. Sobieskiego. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 937/45 o pow. 0,3070 ha, 937/49 o pow. 0,4137...

liczba wyświetleń: 1157 dodano: 2017-09-12

Przetarg na nieruchomość położoną w Bonarówce

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bonarówce. Działka o pow. 0,05 ha, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trójkąta, położona w Bonarówce, na stoku o pochyleniu północnym. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia W sąsiedztwie występują tereny rolne, leśne i zadrzewione, oraz pojedyncze działki z zabudową...

liczba wyświetleń: 966 dodano: 2017-09-05

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Wysokiej Strzyżowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1340/5 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 965 dodano: 2017-09-05

Przetarg na nieruchomość położoną w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Żyznowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2 o pow. 0,57 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 960 dodano: 2017-08-11

Informacja o finansowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów w roku 2017"

 

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów
w roku 2017” zrealizowano w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...

liczba wyświetleń: 887 dodano: 2017-07-14

Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. ...

liczba wyświetleń: 907 dodano: 2017-07-06

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wyniku przetargu publicznego, pisemnego na sprzedaż przez Gminę Strzyżow udziałów w Spółce pod firmą: Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie Spółka z o. o. w likwidacji, z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Modrzewiowej...

liczba wyświetleń: 963 dodano: 2017-06-30

Ogłoszenie o pisemnych przetargu publicznym

 

Zarządzeniem Nr 774/17 Burmistrza Strzyżowa z dnia 14 czerwca 2017 r. został ogłoszony przetarg publiczny, pisemny na sprzedaż udziałów przez Gminę Strzyżów w Spółce pod firmą: Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w...

liczba wyświetleń: 1005 dodano: 2017-06-14

Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Strzyżów na potrzeby infrastruktury technicznej oraz stawek opłat za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem lub wymianą urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 752/17 Burmistrza Strzyżowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Strzyżów na potrzeby infrastruktury technicznej oraz stawek opłat za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem lub wymianą urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami...

liczba wyświetleń: 903 dodano: 2017-05-31
 
 

Budżet obywatelski 2017