Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, w punktach poboru w hydroforni Strzyżów oraz Strzyżów ul. Zawale 47 i Strzyżów, ul. Zawale 49, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. wodociąg.

liczba wyświetleń: 779 dodano: 2018-05-04

Informacja o kontroli w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od dnia 23 kwietnia 2018 roku na terenie powiatu strzyżowskiego będą prowadzone kontrole na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

liczba wyświetleń: 729 dodano: 2018-04-25

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

Od 24 stycznia 201 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek d właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu...

liczba wyświetleń: 810 dodano: 2018-04-17

Informacja o akcji szczepienia lisów

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 7-16 kwietnia 2018 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich)....

liczba wyświetleń: 771 dodano: 2018-03-27

Informacja ARiMR o możliwości składania oświadczeń przez rolników

 

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania przez rolników „Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017”. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Nabór wniosków rozpoczął się 15 lutego br. i potrwa do 14 marca 2018...

liczba wyświetleń: 1348 dodano: 2018-02-20

Zaproszenie do przetargu łącznego nr 226 – wydłużenie terminów (sprzedaż gruntów w SSE EURO-PARK MIELEC)

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC informuje, że w ogłoszeniu zaproszenia do przetargu łącznego nr 226 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274,2, 1273/1, 1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha, zamieszczonym w prasie o zasięgu ogólnokrajowym np. Gazeta Polska Codziennie w dniu 4 grudnia 2017 r. wydłuża się termin składania ofert z dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. do godz....

liczba wyświetleń: 912 dodano: 2018-01-25

Obowiązek wpłat na fundusze promocji!

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informujei przypomina o obowiązku dokonywania przez podmioty zobowiązane ustawą wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze promocji to skuteczne i efektywne wsparcie dla poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki takim funduszom uczestniczyć w licznych wydarzeniach targowych na rynku krajowym i zagranicznym, budując tym samym pozytywny wizerunek polskich produktów wysokiej...

liczba wyświetleń: 807 dodano: 2018-01-19

Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. wodociągu.
...

liczba wyświetleń: 917 dodano: 2017-12-28

Przetarg na działki położone w Strzyżowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 226, mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274/2, 1273/1,1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków...

liczba wyświetleń: 1116 dodano: 2017-12-05

Apel do rolników o ubezpieczanie upraw rolnych i zwierząt

 

Bieżący rok, jak i lata poprzednie w sposób dobitny pokazały jak olbrzymie szkody mogą spowodować w gospodarstwach rolnych negatywne zjawiska atmosferyczne, będące efektem anomalii klimatycznych wywołanych zmianami klimatu. W związku z powyższym Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku zwraca się z gorącą prośbą i apelem do Państwa o informowanie i propagowanie wśród rolników konieczności ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, tym bardziej, że składki z tytułu tych ubezpieczeń dofinansowywane są z budżetu państwa w wysokości do 65...

liczba wyświetleń: 943 dodano: 2017-11-16
 
 

Budżet obywatelski 2017