Przetarg na nieruchomość położoną w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Żyznowie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 852/2 o pow. 0,57 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00048538/9.

liczba wyświetleń: 756 dodano: 2017-08-11

Informacja o finansowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów w roku 2017"

 

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżów
w roku 2017” zrealizowano w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...

liczba wyświetleń: 675 dodano: 2017-07-14

Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. ...

liczba wyświetleń: 702 dodano: 2017-07-06

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wyniku przetargu publicznego, pisemnego na sprzedaż przez Gminę Strzyżow udziałów w Spółce pod firmą: Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie Spółka z o. o. w likwidacji, z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Modrzewiowej...

liczba wyświetleń: 741 dodano: 2017-06-30

Ogłoszenie o pisemnych przetargu publicznym

 

Zarządzeniem Nr 774/17 Burmistrza Strzyżowa z dnia 14 czerwca 2017 r. został ogłoszony przetarg publiczny, pisemny na sprzedaż udziałów przez Gminę Strzyżów w Spółce pod firmą: Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w...

liczba wyświetleń: 792 dodano: 2017-06-14

Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Strzyżów na potrzeby infrastruktury technicznej oraz stawek opłat za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem lub wymianą urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 752/17 Burmistrza Strzyżowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Strzyżów na potrzeby infrastruktury technicznej oraz stawek opłat za ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości w związku z umieszczeniem lub wymianą urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami...

liczba wyświetleń: 712 dodano: 2017-05-31

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR...

liczba wyświetleń: 918 dodano: 2017-05-08

INFORMACJA O ODWOŁANIU III PRZETARGU

 

Burmistrz Strzyżowa Zarządzeniem Nr 731 z dnia 14 kwietnia 2017 r. odwołał ustalony na dzień 05 maja 2017 r. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, składającej się z działek nr: 97/6 o pow.0,0094 ha, 97/9 o pow. 0,1534...

liczba wyświetleń: 907 dodano: 2017-04-14

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID....

liczba wyświetleń: 1003 dodano: 2017-03-24

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID....

liczba wyświetleń: 871 dodano: 2017-03-24
 
 

Budżet obywatelski 2017