Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00014398/8.

liczba wyświetleń: 938 dodano: 2018-10-26

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328), § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.poz. 1257) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w...

liczba wyświetleń: 887 dodano: 2018-09-26

Komunikat PPIS w Strzyżowie w zakresie jakości wody z wodociągu Strzyżów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz....

liczba wyświetleń: 803 dodano: 2018-09-24

Informacja dotycząca badania wody z wodociągu miejskiego w Strzyżowie

 

21 września br. została pobrana woda do badań bakteriologicznych, które nie potwierdziły występowania bakterii w wodzie.
Badanie zostało wykonane w laboratorium PSSE w Jaśle.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną opublikowane w poniedziałek (24.09.2018...

liczba wyświetleń: 748 dodano: 2018-09-22

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Strzyżów, zaopatrującego miejscowości: Strzyżów, Dobrzechów Kolonia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Strzyżów, zaopatrującego miejscowości: Strzyżów, Dobrzechów Kolonia, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i...

liczba wyświetleń: 819 dodano: 2018-09-21

Jesienna akcja szczepienia lisów

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko...

liczba wyświetleń: 765 dodano: 2018-09-19

Przetarg na nieruchomość położoną w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0003. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 424/13 o pow. 0,0825 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 1011 dodano: 2018-09-04

Ogłoszenie o konsultacjach projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

 

Informuję, że w okresie od 17 lipca 2018 r do 14 września 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (pokój 26, II piętro) wyłożone będą do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie Gminy Strzyżów oraz niestanowiących własności Skarbu...

liczba wyświetleń: 864 dodano: 2018-07-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W...

liczba wyświetleń: 953 dodano: 2018-07-13

Przetarg na nieruchomość położoną w Strzyżowie - 0,0951 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0004. Działka, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0004, w odległości około 0,20 km od ul. Kościuszki. Działka porośnięta drzewami (dominujący gatunek drzew to buk). W sąsiedztwie dominują tereny leśne i rolne. Dojazd do działki drogą gruntową o nieuregulowanym stanie...

liczba wyświetleń: 1051 dodano: 2018-07-10
 
 

Budżet obywatelski 2017