Przetarg na działki położone w Strzyżowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 226, mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek 1274/1, 1274/2, 1273/1,1273/2 o łącznej powierzchni 1,4512 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

liczba wyświetleń: 829 dodano: 2017-12-05

Apel do rolników o ubezpieczanie upraw rolnych i zwierząt

 

Bieżący rok, jak i lata poprzednie w sposób dobitny pokazały jak olbrzymie szkody mogą spowodować w gospodarstwach rolnych negatywne zjawiska atmosferyczne, będące efektem anomalii klimatycznych wywołanych zmianami klimatu. W związku z powyższym Zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku zwraca się z gorącą prośbą i apelem do Państwa o informowanie i propagowanie wśród rolników konieczności ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, tym bardziej, że składki z tytułu tych ubezpieczeń dofinansowywane są z budżetu państwa w wysokości do 65...

liczba wyświetleń: 667 dodano: 2017-11-16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w Żarnowej

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka w Rzeszowie ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drzew na pniu w ilości 30 sztuk. Przedmiotowe drzewa znajdują się nad rzeką Wisłok w m....

liczba wyświetleń: 826 dodano: 2017-11-15

Komunikat Lekarza Weterynarii ws. dodatkowej akcji szczepień lisów

 

Informuję o planowanej w dniach 17-26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna-jesień) wykładaniu...

liczba wyświetleń: 619 dodano: 2017-11-14

II przetarg na nieruchomość w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Wysokiej Strzyżowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1340/5 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 803 dodano: 2017-11-10

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzyżów, których prawo użytkowania wieczystego przeznaczone zostało do sprzedaży. Burmistrz Strzyżowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5 został wywieszony w dniu 19.10.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznaczone zostało do...

liczba wyświetleń: 790 dodano: 2017-10-20

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 21-30 września br. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko...

liczba wyświetleń: 689 dodano: 2017-09-19

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, przy ul. Sobieskiego. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 937/45 o pow. 0,3070 ha, 937/49 o pow. 0,4137...

liczba wyświetleń: 904 dodano: 2017-09-12

Przetarg na nieruchomość położoną w Bonarówce

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Bonarówce. Działka o pow. 0,05 ha, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trójkąta, położona w Bonarówce, na stoku o pochyleniu północnym. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia W sąsiedztwie występują tereny rolne, leśne i zadrzewione, oraz pojedyncze działki z zabudową...

liczba wyświetleń: 756 dodano: 2017-09-05

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Wysokiej Strzyżowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1340/5 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 768 dodano: 2017-09-05
 
 

Budżet obywatelski 2017