Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,0777 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/31 o pow. 0,0777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00033143/5.

liczba wyświetleń: 635 dodano: 2020-06-04

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,4943 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1270/2 o pow. 0,4943 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 618 dodano: 2020-06-04

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - pow. 0,1453 ha

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,1453 ha. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/22 o pow. 0,1453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 634 dodano: 2020-06-04

Decyzja PPIS w Strzyżowie ws. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 107a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się...

liczba wyświetleń: 581 dodano: 2020-05-26

Informacja o odwołaniu przetargu

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm./, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm./ Burmistrz Strzyżowa odwołuje ogłoszony na dzień 16 kwietnia 2020 r. na godz. 810 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

liczba wyświetleń: 697 dodano: 2020-04-09

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego...

liczba wyświetleń: 585 dodano: 2020-03-16

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - pow. 0,0777 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/31 o pow. 0,0777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 664 dodano: 2020-03-10

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - pow. 0,0798 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/36 o pow. 0,0798 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5....

liczba wyświetleń: 785 dodano: 2020-01-29

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie - pow. 0,3685 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1459/4 o pow. 0,3685 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 776 dodano: 2020-01-29

Decyzja PPIS w Strzyżowie ws. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 19690 r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w...

liczba wyświetleń: 677 dodano: 2019-12-19
 
 

Budżet obywatelski 2017