Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w Strzyżowie –...

liczba wyświetleń: 543 dodano: 2019-06-07

SOSW w Strzyżowie rozpoczyna realizację projektu
„Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”

 

Powiat Strzyżowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy informują o rozpoczęciu 1 czerwca br. realizacji projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” nr RPPK.09.01.00-18-0037/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji...

liczba wyświetleń: 555 dodano: 2019-06-03

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), §3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w...

liczba wyświetleń: 517 dodano: 2019-05-22

Szkolenie dla właścicieli lasów

 

W dniu 12 maja br. o godz. 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych z terenu powiatu strzyżowskiego. Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o pomoc na „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla...

liczba wyświetleń: 591 dodano: 2019-04-30

Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid....

liczba wyświetleń: 579 dodano: 2019-04-26

Wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"
w obszarach a, b, c można składać do 27 maja

 

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c. Uwaga – zmiany w zasadach...

liczba wyświetleń: 550 dodano: 2019-04-19

Akcja doustnego szczepienia lisów

 

Informuję o planowanej w dniach 4-23 kwietnia 2019 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli...

liczba wyświetleń: 599 dodano: 2019-03-25

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

 

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu w wieku 60...

liczba wyświetleń: 587 dodano: 2019-03-15

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej Żyznowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 823 dodano: 2019-03-09

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/35 o pow. 0,0793 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 776 dodano: 2019-02-21
 
 

Budżet obywatelski 2017