Zaproszenie do udziału w projekcie stażowym

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, zapraszamy udziału w projekcie osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

liczba wyświetleń: 532 dodano: 2019-02-20

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie...

liczba wyświetleń: 576 dodano: 2019-02-08

Szkodliwe wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej

 

Urząd Komunikacji elektronicznej prowadzi kampanie informacyjną dotycząca nielegalnego instalowania i używania wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej przez abonentów operatorów telekomunikacyjnych. Niektórzy użytkownicy sieci komórkowej, by poprawić siłę sygnału w domu lub biurze, instalują wzmacniacze GSM, tzw. repeatery. Tymczasem urządzenia te zakłócają funkcjonowanie sieci komórkowej, a ich samowolne stosowanie może słono...

liczba wyświetleń: 643 dodano: 2019-02-05

Projekt stażowo-szkoleniowy „Cała naprzód!”

 

Abakus Konsulting Sp. Z o.o. Sp. k. ogłasza nabór do projektu stażowo-szkoleniowego „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”. Zgłoszenia do projektu (ankieta kwalifikująca wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od 04.02.2019 r. do 22.02.2019 r. w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 w biurze projektu w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026...

liczba wyświetleń: 567 dodano: 2019-02-01

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej Żyznowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 714 dodano: 2018-12-10

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,1 km, Teren działki płaski, kształt działki zbliżony do...

liczba wyświetleń: 769 dodano: 2018-12-10

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Działka niezabudowana, położona w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001. Dojazd do działki od drogi asfaltowej drogą kamienistą na odcinku około 0,2 km, a następnie nieurządzoną drogą...

liczba wyświetleń: 761 dodano: 2018-12-10

Przetarg na nieruchomość położoną w Strzyżowie przy ul. Mostowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1, przy ul. Mostowej. Nieruchomość objęta przetargiem położona jest pomiędzy ulicami Mostową a Południową w pośredniej strefie miasta, w odległości około 1,0 km od centrum miasta. W sąsiedztwie występują tereny z zabudową przemysłową, produkcyjną i handlową, nieco dalej zabudowa...

liczba wyświetleń: 771 dodano: 2018-12-04

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w strzyżowie obręb ewid. Nr 0001. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1304/10 o pow. 0,0531 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 793 dodano: 2018-10-26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żyznowie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2923/1 o pow. 0,25 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 811 dodano: 2018-10-26
 
 

Budżet obywatelski 2017