Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Godowej, w obrębie ewidencyjnym nr 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 775 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00047449/1.

liczba wyświetleń: 537 dodano: 2019-09-11

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położnej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/35 o pow. 0,0793 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 623 dodano: 2019-09-11

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 937/35 o pow. 0,0793 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 640 dodano: 2019-07-24

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Godowej, w obrębie ewidencyjnym nr 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 775 o pow. 0,08 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 493 dodano: 2019-07-15

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 97/8 o pow. 0,0486 ha, 113/28 o pow. 0,0868 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 481 dodano: 2019-07-15

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1446/17 o pow. 0,8159 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 515 dodano: 2019-06-25

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz....

liczba wyświetleń: 499 dodano: 2019-06-21

Moje lekcje marzeń!

 

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Partnerstwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie (The Association of Managers of Educational Institutions in the Horodok District), rozpoczęło realizację projektu pn. „Moje lekcje marzeń!”, sfinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji...

liczba wyświetleń: 551 dodano: 2019-06-17

Decyzja PPIS w Strzyżowie dot. braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) art. 104 i art. 108, art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz § 7 oraz § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) po zapoznaniu się z wynikami badań wody, pobranej w dniu 20.05.2019 r. z wodociągu zaopatrującego Szkolę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, przeprowadzonych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna zawartych w sprawozdaniu z badań nr SB/53786/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej...

liczba wyświetleń: 545 dodano: 2019-06-12

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i...

liczba wyświetleń: 531 dodano: 2019-06-07
 
 

Budżet obywatelski 2017