Badanie GUS dotyczące gospodarstw domowych

 

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące gospodarstw rolnych. Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny wspólnej polityki rolnej.

liczba wyświetleń: 9 dodano: 2023-05-31

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Tropi

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 583 o pow. 0,48 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 120 dodano: 2023-05-23

Uchwała dotycząca naboru do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

 

Uchwała Nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb...

liczba wyświetleń: 17 dodano: 2023-05-19

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej - nr 1082/1

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1082/1 o pow. 0,21 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 641 dodano: 2023-04-20

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej - nr 1768/1 o pow. 0,1537 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Godowa. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/1 o pow. 0,1537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 546 dodano: 2023-04-20

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej - nr 1768/2 o pow. 0,1555 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godowa. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/2 o pow. 0,1555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 533 dodano: 2023-04-20

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej - 1768/3 o pow. 0,1624 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godowa. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/3 o pow. 0,1624 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 874 dodano: 2023-04-20

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Tropie - nr 168/2 o pow. 0,2899 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej jako działka nr 168/2 o pow. 0,2899 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 1020 dodano: 2023-04-20

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 marca 2023 r.

 

Obwieszczenie z dnia 8 marca 2023 r. dot. inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 7+574 do km 7+832 wraz z budową mostu na Bonarowskim Potoku oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m....

liczba wyświetleń: 117 dodano: 2023-03-08

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

 

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności...

liczba wyświetleń: 148 dodano: 2023-02-20
< previous123456789
 
 

Budżet obywatelski 2017