Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Tropie - 0,2899 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości tropie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej jako działka nr 168/2 o pow. 0,2899 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00035420/5.

liczba wyświetleń: 4 dodano: 2023-02-07

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Wojewoda Podkarpacki Zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 14.12.2022 r. przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Rafała Brzózkę zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.39.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Babica (bez węzła) - do m. Jawornik na odcinku od km 21+671,00 do km 33+241,60 o długości 11,57 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zlokalizowanej na działkach
o nr...

liczba wyświetleń: 26 dodano: 2023-02-03

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Godowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Godowa.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/1
o pow. 0,1537 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 46 dodano: 2023-01-23

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej - pow. 0,1555 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godowa. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/2 o pow. 0,1555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 42 dodano: 2023-01-23

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Godowa - pow. 0,1624 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godowa. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Godowa, oznaczonej jako działka nr 1768/3 o pow. 0,1624 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 33 dodano: 2023-01-23

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Stosowanie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 26.09.2002 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Piotra Miąso, zostało wszczęte postepowanie...

liczba wyświetleń: 90 dodano: 2022-12-13

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej jako działka nr 168/2 o pow. 0,2899 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 144 dodano: 2022-11-02

Szkoły Inicjatyw Strażniczych

 

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)! To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wsi i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia do 30...

liczba wyświetleń: 99 dodano: 2022-10-14

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położnej w Bonarówce - pow. 0,15 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bonarówka. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Bonarówka, oznaczonej jako działka nr 138 o pow. 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 284 dodano: 2022-08-22

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.747.2.8.2022 z dnia 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej: tor mijankowy, dwa perony kolejowe wraz z wyposażeniem i dojściami, obiekty inżynieryjne, drogę, przejazd kolejowo-drogowy, elektroenergetykę, teletechnikę oraz urządzenia do sterowania ruchem kolejowym w kilometrze od 24,338 do 25,416 linii kolejowej nr 106, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa...

liczba wyświetleń: 325 dodano: 2022-05-17
< previous123456789
 
 

Budżet obywatelski 2017