Wyniki weryfikacji formalnoprawnej projektów zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na 2019 rok

 

Podzespół ds. Weryfikacji dokonał weryfikacji formalnoprawnej 17 projektów zadań, które zostały złożone do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w okresie: 25.06-20.07.2018 r. Podzespół zaopiniował pozytywnie 15 projektów zadań.

liczba wyświetleń: 323 dodano: 2018-08-30

Informacja o postępowaniu UG Czudec, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Informujemy, że Urząd Gminy Czudec prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości 1996 stanowisk, tj. 279,44 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 7193/45, 7193/47 obręb Pstrągowa, gm. Czudec. W prowadzonym obecnie postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, każdy zainteresowany może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi do prowadzonego...

liczba wyświetleń: 351 dodano: 2018-08-30

List Prezesa Zarządu Aesco Group Sp. z o.o.

 

Poniżej publikujemy list Mariusza Gołaszewskiego - Prezesa Zarządu Aesco Group Sp. z o.o. do Burmistrza Strzyżowa Mariusza Kawy, z podziękowaniem za możliwość współpracy przy emisji obligacji w 2017 roku. Profesjonalna analiza stanu finansów publicznych Gminy Strzyżów, dokonana przez profesjonalistów, pokazuje, że o finansach tych w perspektywie przyszłych lat możemy myśleć ze spokojem i...

liczba wyświetleń: 248 dodano: 2018-08-30

Zamknięcie ul. Modrzewiowej

 

W związku z pracami przy budowie dużej obwodnicy Strzyżowa, wykonawca robót konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Kielce S.A. informuje, że wprowadza tymczasową organizację ruchu na czas zamknięcia ul. Modrzewiowej z wyznaczeniem objazdu. Zamknięcie obejmuje odcinek w km 1+660 – 1+740. Organizację wprowadza się na okres 03.09.2018 – 31.10.2018 r. z zamiarem jej dalszego...

liczba wyświetleń: 278 dodano: 2018-08-30

Informacja z realizacji wypoczynku letniego – wakacje ‘2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją z realizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Strzyżów, opracowanej na podstawie materiałów otrzymanych od dyrektorów Domu Kultury „Sokół”, Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej, Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w...

liczba wyświetleń: 281 dodano: 2018-08-28

Do OSP Godowa trafi wkrótce nowe Volvo

 

W piątek 24 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe związane z zakupem średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Godowa Dolna. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” z Korwinowa, które za kwotę 799 869 zł dostarczy godowskiej jednostce samochód pożarniczy marki...

liczba wyświetleń: 366 dodano: 2018-08-28

Zaproszenie na bieg w słowackim Svidniku

 

Informujemy, że 2 września br. Miasto Svidnik na Słowacji organizuje bieg. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową: https://my3.raceresult.com. Będzie można zapisać się również w dniu zawodów. Informacja na temat trasy biegu oraz wysokości opłat startowych znajduje się w...

liczba wyświetleń: 272 dodano: 2018-08-27

Budżet Obywatelski na rok 2019 – lista punktów

 

Informujemy, iż została zaktualizowana lista punktów, w których istnieje możliwość oddania głosu za pomocą kart do głosowania w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Strzyżów na 2019...

liczba wyświetleń: 450 dodano: 2018-08-24

Konsultacje społeczne dotyczące budowy pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego na strzyżowskim Rynku

 

Informujemy, że zarządzone zostały konsultacje społeczne dotyczące budowy pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego na Rynku w Strzyżowie – bohatera walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dowódcy Konfederatów Barskich. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzyżów www.bip.strzyzow.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” zamieszczone zostało zarządzenie Burmistrza Strzyżowa w tej sprawie oraz wzór ankiety...

liczba wyświetleń: 365 dodano: 2018-08-23

Dożynki`2018 – Godowa

 

W tym roku obchody Święta Plonów odbyły się 19 sierpnia br.
w Godowej. Po oficjalnym otwarciu i powitaniu gości, Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa odebrał z rąk starostów dożynek - Emiliana Wilusza i Stanisławy Urban, tradycyjny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Wśród zaproszonych wykonawców, jako pierwszy na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Lubatowianie” z Gminnego Ośrodka Kultury w...

liczba wyświetleń: 741 dodano: 2018-08-21
 
 

Budżet obywatelski 2017