Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach kampanii „Pracuję legalnie!”

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie – ul. Przecławczyka 20 w dniu 21 września 2018 r . od godz. 9:00. Szkolenie organizowane jest w ramach kampanii „Pracuję legalnie”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy przy strategicznym partnerstwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas spotkania przekazywane będą przydatne informacje zarówno dla osób zatrudnionych, jak i podmiotów je zatrudniających.

liczba wyświetleń: 260 dodano: 2018-09-10

Czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów

 

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na drodze powiatowej nr 1933R Wysoka Strzyżowska - Bonarówka – Żyznów, wykonawca robót w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie, wprowadził na tej drodze czasową zmianę organizacji ruchu. Z uwagi na nieprzejezdność drogi na odcinku w m. Żyznów, ruch kołowy został skierowany na drogę gminną relacji Brzeżanka –...

liczba wyświetleń: 273 dodano: 2018-09-07

Prace nad programami profilaktyki

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że rozpoczęto prace nad „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2019” oraz „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów”. Zapraszamy Przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy i miasta Strzyżów, do składania wniosków i propozycji zmian, w terminie do dnia 30 września 2018 roku, na adres e-mailowy: gmina@strzyzow.pl lub w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie - Kancelaria Ogólna, w godzinach pracy...

liczba wyświetleń: 464 dodano: 2018-09-06

Spotkanie dla klubów sportowych

 

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Strzyżów, termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Strzyżów na rozwój sportu przez Kluby Sportowe upływa z dniem 30 września 2018...

liczba wyświetleń: 202 dodano: 2018-09-06

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki OSP, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do wzięcia udziału w Konkursie. Wymienione organizacje mogą ubiegać o dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i...

liczba wyświetleń: 192 dodano: 2018-09-06

Zaproszenie do udziału w spotkaniu o kapitale społecznym

 

Burmistrz Strzyżowa oraz Prezes Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” zapraszają na spotkanie dotyczące kapitału społecznego. Spotkanie odbędzie się 10 września 2018 roku o godz. 17.00 w Galerii Miejskiej w Strzyżowie, Rynek 15 (Calvados, I piętro). Częścią spotkania będzie m.in. szersza informacja i możliwość zapisania się do Akademii Animacji Lokalnej – bezpłatnego cyklu szkoleń i praktyki przy tworzeniu inicjatyw lokalnych w naszej...

liczba wyświetleń: 212 dodano: 2018-09-05

Informacja o terminie płatności III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Burmistrz Strzyżowa przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. W przypadku niezapłacenia w terminie, przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%. W przeciwnym razie zezwolenie...

liczba wyświetleń: 202 dodano: 2018-09-04

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzyżowie

 

Tegoroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze szczebla powiatowego zostały przeprowadzone 2 września na stadionie sportowym przy ul. 1 Maja w Strzyżowie. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Strzyżowie, natomiast partnerami byli: Gmina Strzyżów, Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie, Powiat Strzyżowski oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w...

liczba wyświetleń: 332 dodano: 2018-09-04

Kurs specjalistyczny z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych, organizuje 3-dniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 września 2018 r. w Pensjonacie „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600...

liczba wyświetleń: 350 dodano: 2018-08-31

Budżet obywatelski na 2019 rok – progi głosowania

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Strzyżów na rok 2019 § 16 ust. 1 w głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 30.08.2018 roku, ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na jej...

liczba wyświetleń: 498 dodano: 2018-08-31
 
 

Budżet obywatelski 2017