Jest taki krzyż w Łętowni…

 

Na skraju polnej drogi we wsi Łętownia stoi drewniany krzyż z wizerunkiem Jezusa. Krzyż jakich wiele, można rzec, jednak stoi za nim całkiem niezwykła historia, którą dla potomnych zachować chciał mieszkaniec Łętowni Józef Terlecki. To z jego inicjatywy w czerwcu br. Łętownię odwiedził dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów Andrzej Zajdel, natomiast dziś (22.07.) materiał filmowy dotyczący historii krzyża i wojennych losów jego twórcy - Stanisława Jochyma, nagrywała w Łętowni dziennikarka TVP 3 Rzeszów.

liczba wyświetleń: 1217 dodano: 2020-07-22

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

 

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP...

liczba wyświetleń: 227 dodano: 2020-07-16

Od lipca opłaty za śmieci można dokonać miesięcznie

 

W związku z podjęciem uchwały nr XIX /140/20 Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informujemy mieszkańców Gminy Strzyżów o możliwości wpłacania od miesiąca lipca 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do 10-dnia każdego...

liczba wyświetleń: 504 dodano: 2020-07-15

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy...

liczba wyświetleń: 304 dodano: 2020-07-14

Procedura przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

 

W odpowiedzi na zapytania uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów” informujemy, że przyłączanie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej montowanych w ramach projektu odbywa się na podstawie Zgłoszenia uczestnika projektu (za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie są pobierane żadne...

liczba wyświetleń: 624 dodano: 2020-07-14

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2020

 


Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week). Jest to akcja w skali ogólnoeuropejskiej, mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa skierowana jest do uczniów, studentów, organizacji pozarządowych, naukowców, a także samorządów, przedsiębiorstw oraz wszystkich osób, dla których ważne są kwestie zrównoważonego...

liczba wyświetleń: 246 dodano: 2020-07-13

Dotacje na własny biznes

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze realizuje Projekt „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 70 nowych...

liczba wyświetleń: 361 dodano: 2020-07-09

Konkurs dla NGO: Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000...

liczba wyświetleń: 218 dodano: 2020-07-08

Do jutra nabór na rachmistrzów spisowych

 

Jeszcze tylko do jutra trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Chętni z terenu gminy Strzyżów powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie. Rachmistrzowie muszą być pełnoletni, przejść szkolenia i egzamin, a za ich prace należy im się...

liczba wyświetleń: 433 dodano: 2020-07-07

„Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”

 

W imieniu Pana Wiesława Polka Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR uprzejmie informuję, o realizacji spotkań on-line, w formie webinariów pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA” kierowanych do beneficjentów oraz zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR. Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Projekt został objęty patronatem instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady...

liczba wyświetleń: 214 dodano: 2020-07-02
 
 

Budżet obywatelski 2017