Gmina Strzyżów na konferencji promującej walory turystyczne gmin zrzeszonych w C-S LGD

 

W dniach 31 maja – 1 czerwca odbyła się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku konferencja połączona z warsztatami praktycznymi pn. „Rozwój turystyki weekendowej szansą na promocję produktów i usług lokalnych”. Celem wydarzenia była promocja obszaru LSR, jako miejsca doskonałego do weekendowego wypoczynku. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli biur podróży i mediów regionalnych, więźli udział także przedstawiciele gmin zrzeszonych w Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania, w tym przedstawiciele gminy Strzyżów.

liczba wyświetleń: 250 dodano: 2019-06-03

Kampania informacyjna „Narkotyki i dopalacze zabijają”

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie, we współpracy z Komendą Powiatową Policji, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata i zagrożeniom społecznym, czyhającym głównie na młodych ludzi, zaangażował się w realizację kampanii pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania została zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest ukierunkowana na zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z zażywaniem przez dzieci i młodzież narkotyków oraz nowych narkotyków, tzw....

liczba wyświetleń: 178 dodano: 2019-05-28

Rusza rekrutacja do udziału w zajęciach pn. „Wakacje z eksperymentem”

 

Gmina Strzyżów wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej CRAS,
ogłasza nabór uczniów do udziału w bezpłatnych zajęciach pn. „Wakacje z eksperymentem”
w ramach projektu „Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia...

liczba wyświetleń: 304 dodano: 2019-05-28

Ankieterzy przeprowadzą badanie opinii

 

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu...

liczba wyświetleń: 268 dodano: 2019-05-27

Alarm powodziowy na terenie powiatu strzyżowskiego

 

W związku ze wzrostem poziomu wód w rzekach na terenie powiatu oraz niekorzystną sytuacją meteorologiczną, Starosta Strzyżowski ogłosił na terenie powiatu strzyżowskiego alarm powodziowy. Wszystkie służby pozostają w gotowości, a stan wody monitorowany jest na bieżąco przez służby...

liczba wyświetleń: 487 dodano: 2019-05-24

Informacja o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, iż w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie na terenie powiatu strzyżowskiego, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przy ulicy Słowackiego 8 w Strzyżowie istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i...

liczba wyświetleń: 262 dodano: 2019-05-24

Stabilizuje się sytuacja powodziowa w gminie

 

Stabilizują się poziomy wód w rzekach na terenie gminy Strzyżów. Po wczorajszych ulewach, których skutkiem było wystąpienie wód Wisłoka i Stobnicy, lokalnych potoków i rowów melioracyjnych, noc bez deszczu spowodowała, że sytuacja powoli wraca do normy. Skutki ulewnych deszczy na terenie gminy to lokalne podtopienia budynków i pól, uszkodzone mosty i...

liczba wyświetleń: 657 dodano: 2019-05-23

Zapraszamy na Strzyżów Biega i Maszeruje

 

Już w najbliższą sobotę, obok wiaty CSTiR w Łętowni, odbędzie się impreza rekreacyjna dla wszystkich fanów aktywnego wypoczynku - Strzyżów Biega i Maszeruje organizowana po raz kolejny przez Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Chrapkiewicza pod patronatem Burmistrza Strzyżowa. Start zawodów przewidziany jest na godz. 10.00. To doskonały sposób na aktywne spędzenie wolego dnia w gronie rodzinnym, zaszczepienie, szczególnie w najmłodszych, ducha sportowej...

liczba wyświetleń: 244 dodano: 2019-05-23

Pogotowie przeciwpowodziowe

 

W związku ze wzrostem poziomu wód w rzekach na terenie powiatu oraz niekorzystną sytuacją meteorologiczną, Starosta Strzyżowski ogłosił na terenie powiatu strzyżowskiego pogotowie przeciwpowodziowe. Wszystkie służby pozostają w gotowości, a stan wody monitorowany jest na bieżąco przez służby gminne. W przypadku zagrożenia mienia, należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Strzyżowie pod numer 17 276 10 01; 17 276 00...

liczba wyświetleń: 333 dodano: 2019-05-22

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do projektu OZE

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza uzupełniający nabór wniosków od mieszkańców w ramach wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE „projekty...

liczba wyświetleń: 1475 dodano: 2019-05-21
 
 

Budżet obywatelski 2017