Wystartował konkurs „Rolniku spisz się sam!”

 

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny. Rolnicy mogą spisać się na kilka sposobów: poprzez Internet, wywiad telefoniczny lub bezpośredni, przeprowadzony przez rachmistrza spisowego. Redakcja Super Nowości we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie przygotowała specjalny konkurs dla rolników. Wszyscy, którzy skorzystają z możliwości spisania się przez Internet, będą mogli powalczyć o nagrody w konkursie „Rolniku Spisz się Sam!”.

liczba wyświetleń: 288 dodano: 2020-09-07

31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków – utrudnienia w ruchu

 

W najbliższą środę, tj. 9 września na terenie gminy Strzyżów wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym z uwagi na odbywający się 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. W tym roku na strzyżowskim rynku rozegrany zostanie lotny finisz, a trasa przejazdu wyścigu przez teren naszej gminy poprowadzona została przez Glinik Zaborowski, Żarnową, Strzyżów w kierunku...

liczba wyświetleń: 886 dodano: 2020-09-04

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

 

Burmistrz Strzyżowa przypomina, że do dnia 30 września 2020 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty w terminie przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej. W przeciwnym razie zezwolenie...

liczba wyświetleń: 176 dodano: 2020-09-03

Przetargi na nieruchomości położone w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1. Przedmiotem przetargów są działki położone w Strzyżowie o numerach: nr 937/31 o pow. 0,0777 ha; nr 1270/2 o pow. 0,4943 ha; nr 419/22 o pow. 0,1453 ha; nr 937/36 o pow. 0,0798 ha. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami przetargowymi dostępnymi w linkach...

liczba wyświetleń: 263 dodano: 2020-09-02

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Żarnowej

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie informuje, że w dniach od 7.09 do 20.09.2020 r. będą wykonywane roboty związane z remontem przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu DP nr 2424 Żarnowa-Strzyżów w m. Żarnowa. Przejazd kolejowy będzie zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego. Prosimy o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i korzystanie z wyznaczonych...

liczba wyświetleń: 440 dodano: 2020-09-02

Procedura przekwalifikowania/przekształcenia przejazdu kolejowego w m. Strzyżów

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie w związku z poleceniem Centrali Spółki informuje o rozpoczęciu 30-dniowej procedury przekwalifikowaniu przejazdu kolejowo-drogowego w km 32,703 kat D linii kolejowej Rzeszów Główny – Jasło, usytuowanego w ciągu drogi niepublicznej w m. Strzyżów do kategorii F lub jego likwidacji w przypadku braku zgłoszenia się osoby, firmy lub podmiotu chętnego do jego użytkowania w kategorii F na podstawie zawartej...

liczba wyświetleń: 362 dodano: 2020-08-28

1 września rusza Powszechny Spis Rolny

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., (według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.), na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki...

liczba wyświetleń: 248 dodano: 2020-08-28

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej dla uczestników projektu OZE

 

Informujemy mieszkańców Gminy Strzyżów, którzy są uczestnikami projektu pn. „Od-nawialne źródła energii elektrycznej w Gminie Strzyżów” o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej 1 stycznia 2019 r. ustawą z dnia 9 listo-pada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

liczba wyświetleń: 609 dodano: 2020-08-27

Prace nad „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2021"

 

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do wnoszenia propozycji zmian, uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok...

liczba wyświetleń: 557 dodano: 2020-08-24

Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych

 

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania strategii rozwiązywania problemów...

liczba wyświetleń: 673 dodano: 2020-08-19
 
 

Budżet obywatelski 2017