Konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zaprasza do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” . Projekt wdrażany jest przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundację Przestrzeń Lokalną.

liczba wyświetleń: 247 dodano: 2021-07-26

Uzupełniający nabór kandydatów
na Rachmistrzów Spisowych!

 

Gminny Komisarz Spisowy w Strzyżowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP...

liczba wyświetleń: 226 dodano: 2021-07-22

Program Stypendiów Pomostowych

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2021) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą...

liczba wyświetleń: 319 dodano: 2021-07-14

„PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!"

 

W dniu 20.07.2021 r. rozpoczyna się II edycja naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl w zakładce projektowej „Podkarpaccy przedsiębiorcy na...

liczba wyświetleń: 224 dodano: 2021-07-14

Pancerne Skorpiony w Strzyżowie

 

We wtorek 6 lipca Strzyżów i okolice odwiedzili wyjątkowi goście – ulicami Strzyżowa i Żarnowej przejechali wojskowymi Willysami członkowie Szwadronu Skorpion – grupy miłośników historii, których celem jest kultywowanie tradycji 2 Korpusu Polskiego, a w szczególności Pułku 4 Pancernego „Skorpion”. Od wielu lat swoimi zabytkowymi pojazdami docierają do miejsc, w których walczyli polscy żołnierze podczas II wojny światowej na wszystkich...

liczba wyświetleń: 609 dodano: 2021-07-08

Przebieg kanalizacji sanitarnej w Dobrzechowie

 

Pragniemy poinformować, że dnia 29 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Dobrzechowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego projektu wykonana zostanie kanalizacja sanitarna od Strzyżowa w kierunku zachodnim wzdłuż drogo wojewódzkiej z poszerzeniem w kierunku Dobrzechów Kolonia. Od wschodu budowa rozpocznie się od potoku Różanka aż do stacji paliw na wschodzie, za blokiem mieszkalnym w kierunku południowym i część w kierunku Dobrzechów Kolonia na północy (do numeru Dobrzechów 26). Zakres inwestycji uwarunkowany był ograniczonym od góry kosztem inwestycji, ukształtowaniem terenu, rozwiązaniami projektowymi i koniecznością funkcjonowania wybudowanego odcinka...

liczba wyświetleń: 1120 dodano: 2021-07-08

Ruszył program "Profilaktyka 40 Plus”

 

lipca br. ruszył program "Profilaktyka 40 Plus". Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Badania obejmują m.in.: morfologię krwi obwodowej, stężenie glukozy, kreatyninę, ocenę funkcji wątroby...

liczba wyświetleń: 307 dodano: 2021-07-07

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

 

1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Deklarację musi złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości. CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców...

liczba wyświetleń: 848 dodano: 2021-07-06

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

 

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu...

liczba wyświetleń: 411 dodano: 2021-07-05

Uchwała antysmogowa dla województwa podkarpackiego - wymiana pieców

 

Informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym...

liczba wyświetleń: 1003 dodano: 2021-07-02
 
 

Budżet obywatelski 2017